Werkgeversbijeenkomst verantwoordelijkheid pensioenbewustzijn

De werkgeversbijeenkomst van Bpf HiBiN in Etten-Leur over de verantwoordelijkheid die werkgever en fonds samen hebben als het gaat om het pensioenbewustzijn van medewerkers afgelopen woensdag, was voor veel aanwezige werkgevers een eyeopener. Directeur bestuursbureau Robert Hendrickx en bestuursadviseur Jurgen Braspenning van het fonds vertelden alles over die verantwoordelijkheid. En die gaat ver.

Verantwoordelijkheid werkgever en Bpf HiBiN

Na het welkom stond de zaal stil bij wat pensioen nu eigenlijk ís. Dat was een goede springplank naar de volgende onderwerpen:

  • Wat is/doet Bpf HiBiN?
  • Wie doet wat rondom pensioen: rol Bpf HiBiN en werkgever(s)
  • Wet Pensioencommunicatie en pensioenbewustzijn
  • Ondersteuning door Bpf HiBiN van werkgevers (en andersom!)
  • Wet toekomst pensioenen (Pensioenakkoord) over de ins & outs van het (mogelijke) nieuwe pensioenstelsel

 

Pensioenbewustzijn werkgeversbijeenkomst

Daarnaast werden de plannen toegelicht om de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren, zoals het aanbieden van automatische incasso om de facturen te betalen. Ook een praktijkcasus kwam aan bod, in dit geval het overlijden van een medewerker in dienst. Welke gevolgen dat heeft en hoe die afgehandeld, maar belangrijker nog: vooraf beïnvloed kunnen worden, werd goed in beeld gebracht. Dat de Anw-hiaatverzekering hierin een belangrijke rol kan spelen, werd druk genoteerd. Tot slot werd de aanstaande werkgeversvacature binnen het bestuur van Bpf HiBiN besproken, wat de nodige interesse wekte.

Opmerkingen en wensen

Tijdens de presentatie was er ruimte voor vragen en wensen: wat kan Bpf HiBiN voor werkgevers doen en wat kunnen werkgevers voor het fonds doen? Hierop volgde een levendige sessie, waarin de nodige zinvolle opmerkingen en wensen over en weer geuit werden. Met al deze zaken gaat het fonds nu aan de slag.

Nieuwe bijeenkomsten

De aanwezigen (waaronder CPE Nederland, B+M Baustoff + Metall, De Hoop Terneuzen, Beuker Handel, Holten van de Wal, SIG Nederland, De Hilver Bouwmaterialen en Koninklijke Hibin) waren het erover eens dat er teruggekeken kan worden op een samenkomst die veel heeft opgeleverd. Door coronamaatregelen was het lange tijd jammer genoeg niet mogelijk om dit soort meetings te houden, maar we hopen dit vanaf nu weer structureel te kunnen doen. Daarnaast gaat Bpf HiBiN samen optrekken met Koninklijke Hibin bij bijeenkomsten van deze laatste over werkgeversschap.

We hopen u gauw weer te zien en te spreken!

Opvragen presentatie en vragen

Wilt u de presentatie graag inzien? Dan kunt u deze opvragen via werkgevers@bpfhibin.nl. En heeft u na het lezen van dit nieuwsbericht (nog andere) vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wist u trouwens dat veel antwoorden over pensioenzaken bij Bpf HiBiN snel en makkelijk te vinden zijn op deze website, bij de veelgestelde vragen?

 

Pagina delen op: