Werkgevers: Z-score en performancetoets over 2022 zijn bekend

Elk jaar berekent Bpf HiBiN vóór 1 april de Z-score en de performancetoets. De resultaten bepalen of werkgevers verplicht aangesloten blijven bij Bpf HiBiN. De accountant van het fonds toetst beide cijfers. Op 20 maart 2023 heeft EY (de certificerend accountant) een goedkeurende verklaring afgegeven over de Z-score 2022.

Z-score en performancetoets 2022 bekendWat is een Z-score?
De beleggingsprestatie van een bedrijfstakpensioenfonds wordt jaarlijks getoetst en uitgedrukt in de zogeheten Z-score. Jaarlijks berekent Bpf HiBiN de Z-score over het afgelopen jaar. Het beleggingsrendement op de portefeuille van het fonds wordt vergeleken met een vooraf vastgestelde benchmark (het netto normrendement).

De Z-score is het resultaat van een ingewikkelde berekening. De Z-score gaat over de prestaties van Bpf HiBiN op het gebied van beleggingen. Het laat zien of voldoende rendement wordt gehaald met de beleggingen vergeleken met een vooraf wettelijk vastgestelde maatstaf (benchmark). De Z-score wordt ieder jaar berekend.

Wat is de performancetoets?
De performancetoets is gebaseerd op de Z-scores over een periode van vijf jaar. Beleggen is immers een zaak van de lange termijn. Als het resultaat positief is, blijven alle werkgevers verplicht aangesloten bij Bpf HiBiN. Het beleggingsresultaat is dan voldoende. Bij een negatieve uitkomst van de performancetoets (uitkomst lager dan ‘0’) mag een aangesloten werkgever besluiten uit de pensioenregeling van Bpf HiBiN te stappen en naar een andere pensioenuitvoerder te wisselen.

Z-score en performancetoets 2022 Bpf HiBiN
De Z-score en de performancetoets voor het jaar 2022 zijn als volgt:

  • Z-score: 0,49
  • Performance toets: 1,63

 

De uitwerking van de performancetoets kunt u uiteraard opvragen bij Bpf HiBiN. Dat kan via werkgevers@bpfhibin.nl en 076 – 764 05 48 (werkgevers). Uiteraard worden de Z-score en performancetoets opgenomen in het jaarverslag 2022. Dit is vanaf half juni 2023 beschikbaar.

Wat betekent dit voor werkgevers?
Dit betekent dat u als aangesloten werkgever, op basis van deze cijfers, geen vrijstelling van verplichte deelneming in Bpf HiBiN kunt krijgen.

 

Pagina delen op: