Werkgever > Premie

Premie

De pensioenpremie voor uw werknemers betaalt u maandelijks achteraf. Zo bent u altijd bij. Houd er rekening mee dat Bpf HiBiN het volgens de Pensioenwet aan de deelnemers moet melden als u geen premie betaald heeft. De Nederlandsche Bank controleert dit. Als u niet of niet op tijd betaalt, kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Premie 2018 Toetredingsleeftijd: 21 Pensioenleeftijd: 67 Premiegrondslag Maximumloon: € 44.284 Franchise: € 12.712 Premiegrondslag (maximum): € 31.572
Premie 2017 Toetredingsleeftijd: 21 Pensioenleeftijd: 67 Premiegrondslag Maximumloon: € 42.774 Franchise: € 12.279 Premiegrondslag (maximum): € 30.495
Premie 2016 Toetredingsleeftijd: 21 Pensioenleeftijd: 65 Premiegrondslag Maximumloon: € 42.774 Franchise: € 12.279 Premiegrondslag (maximum): € 30.495
Premie 2015 Toetredingsleeftijd: 21 Pensioenleeftijd: 65 Premiegrondslag Maximumloon: € 41.520 Franchise: € 11.919 Premiegrondslag (maximum): € 29.601
Premie pensioenregeling 2020 2019 2018 2017
Toetredingsleeftijd 21 21 21 21
Pensioenleeftijd 67 67 67 67
Premiegrondslag
Maximumloon € 45.613 € 44.284 € 44.284 € 42.774
Franchise € 13.094 € 12.712 € 12.712 € 12.279
Premiegrondslag (maximum) € 32.519 € 31.572 € 31.572 € 30.495
Premiepercentage (over de pensioengrondslag) 22,2% 22,2% 22,2% 22,2%

Premie Bpf HiBiN Anw-hiaatregeling 2019
Uw werknemers kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de Anw-hiaatregeling van Bpf HiBiN. De premie daarvoor houdt u, als werkgever, maandelijks in op het salaris van uw werknemers.

Het verzekerd bedrag stijgt jaarlijks mee met de Anw-uitkering van de overheid. In 2019 is het verzekerd bedrag gestegen naar € 15.360. (Dit was € 15.030 in 2018). De premies worden jaarlijks aangepast en stijgen onder andere door de stijging van het verzekerd bedrag.

De jaarpremie in 2019 voor een verzekerd bedrag van € 15.030,- bedraagt:

Leeftijd: tot 25 jaar Jaarpremie 2018: € 139
Leeftijd: 25 tot 30 jaar Jaarpremie 2018: € 153
Leeftijd: 30 tot 35 jaar
Jaarpremie 2018: € 175
Leeftijd: 35 tot 40 jaar
Jaarpremie 2018: € 215
Leeftijd: 40 tot 45 jaar
Jaarpremie 2018: € 295
Leeftijd: 45 tot 50 jaar
Jaarpremie 2018: € 422
Leeftijd: 50 tot 55 jaar
Jaarpremie 2018: € 581
Leeftijd: 55 tot 60 jaar
Jaarpremie 2018: € 718
Leeftijd: 60 tot 65 jaar
Jaarpremie 2018: € 733
Leeftijd: vanaf 65 jaar Jaarpremie 2018: € 574
Leeftijd verzekerde Jaarpremie 2019
tot 25 jaar € 50
25 tot 30 jaar € 80
30 tot 35 jaar € 90
35 tot 40 jaar € 128
40 tot 45 jaar € 183
45 tot 50 jaar € 286
50 tot 55 jaar € 414
55 tot 60 jaar € 521
60 tot 65 jaar € 599
vanaf 65 jaar € 600