Werkgever > Premie

Premie

De pensioenpremie voor uw werknemers betaalt u maandelijks achteraf. Zo bent u altijd bij. Houd er rekening mee dat Bpf HiBiN het volgens de Pensioenwet aan de deelnemers moet melden als u geen premie betaald heeft. De Nederlandsche Bank controleert dit. Als u niet of niet op tijd betaalt, kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Premie 2018 Toetredingsleeftijd: 21 Pensioenleeftijd: 67 Premiegrondslag Maximumloon: € 44.284 Franchise: € 12.712 Premiegrondslag (maximum): € 31.572
Premie 2017 Toetredingsleeftijd: 21 Pensioenleeftijd: 67 Premiegrondslag Maximumloon: € 42.774 Franchise: € 12.279 Premiegrondslag (maximum): € 30.495
Premie 2016 Toetredingsleeftijd: 21 Pensioenleeftijd: 65 Premiegrondslag Maximumloon: € 42.774 Franchise: € 12.279 Premiegrondslag (maximum): € 30.495
Premie 2015 Toetredingsleeftijd: 21 Pensioenleeftijd: 65 Premiegrondslag Maximumloon: € 41.520 Franchise: € 11.919 Premiegrondslag (maximum): € 29.601
Premie pensioenregeling 2021 2020 2019 2018
Toetredingsleeftijd 21 21 21 21
Pensioenleeftijd 67 67 67 67
Premiegrondslag
Maximumloon € 46.526  € 45.613 € 44.284 € 44.284
Franchise € 13.356 € 13.094 € 12.712 € 12.712
Premiegrondslag (maximum) € 33.170 € 32.519 € 31.572 € 31.572
Premiepercentage (over de pensioengrondslag) 22,2% 22,2% 22,2% 22,2%

Premie Bpf HiBiN Anw-hiaatregeling 2020 (bedrag en bijbehorende premie 2021 nog niet bekend)
Uw werknemers kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de Anw-hiaatregeling van Bpf HiBiN. De premie daarvoor houdt u, als werkgever, maandelijks in op het salaris van uw werknemers.

Het verzekerd bedrag stijgt jaarlijks mee met de Anw-uitkering van de overheid. In 2020 is het verzekerd bedrag gestegen naar € 15.670. (Dit was € 15.360 in 2019). De premies worden jaarlijks aangepast en stijgen onder andere door de stijging van het verzekerd bedrag.

De jaarpremie in 2020 voor een verzekerd bedrag van € 15.670,- bedraagt:

Leeftijd: tot 25 jaar € 45
Leeftijd: 25 tot 30 jaar € 83
Leeftijd: 30 tot 35 jaar
€ 95
Leeftijd: 35 tot 40 jaar
€ 128
Leeftijd: 40 tot 45 jaar
€ 188
Leeftijd: 45 tot 50 jaar
€ 294
Leeftijd: 50 tot 55 jaar
€ 413
Leeftijd: 55 tot 60 jaar
€ 525
Leeftijd: 60 tot 65 jaar
€ 593
Leeftijd: vanaf 65 jaar € 500
Leeftijd verzekerde Jaarpremie 2020
tot 25 jaar € 45
25 tot 30 jaar € 83
30 tot 35 jaar € 95
35 tot 40 jaar € 128
40 tot 45 jaar € 188
45 tot 50 jaar € 294
50 tot 55 jaar € 413
55 tot 60 jaar € 525
60 tot 65 jaar € 593
vanaf 65 jaar € 500