Werkgever > Premie

Premie

De pensioenpremie voor uw werknemers betaalt u maandelijks achteraf. Zo bent u altijd bij. Houd er rekening mee dat Bpf HiBiN het volgens de Pensioenwet aan de deelnemers moet melden als u geen premie betaald heeft. De Nederlandsche Bank controleert dit. Als u niet of niet op tijd betaalt, kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Premie pensioenregeling  2021 2020 2019
Toetredingsleeftijd 21 21 21
Pensioenleeftijd 67 67 67
Premiegrondslag
Maximum pensioengevend salaris € 46.526 € 45.613 € 44.284
Franchise € 13.356 € 13.094 € 12.712
Premiegrondslag (maximum) € 33.170 € 32.519 € 31.572
Premiepercentage 22,2% 22,2% 22,2%
Betaald door werkgever 14,8% 14,8% 14,8%
Betaald door werknemer 7,4% 7,4% 7,4%

Premie Bpf HiBiN Anw-hiaatregeling 2021
Uw werknemers kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de Anw-hiaatregeling van Bpf HiBiN. De premie daarvoor houdt u, als werkgever, maandelijks in op het salaris van uw werknemers.

Het verzekerd bedrag stijgt jaarlijks mee met de Anw-uitkering van de overheid. In 2021 is het verzekerd bedrag gestegen naar € 15.840. (Dit was € 15.670 in 2020). De premies worden jaarlijks aangepast en stijgen onder andere door de stijging van het verzekerd bedrag.

De jaarpremie in 2021 voor een verzekerd bedrag van € 15.840,- bedraagt:

Leeftijd Premie per jaar
Leeftijd: tot 25 jaar € 64
Leeftijd: 25 tot 30 jaar € 84
Leeftijd: 30 tot 35 jaar
€ 99
Leeftijd: 35 tot 40 jaar
€ 130
Leeftijd: 40 tot 45 jaar
€ 192
Leeftijd: 45 tot 50 jaar
€ 293
Leeftijd: 50 tot 55 jaar
€ 410
Leeftijd: 55 tot 60 jaar
€ 536
Leeftijd: 60 tot 65 jaar
€ 579
Leeftijd: vanaf 65 jaar € 615