Werkgever > Premie

Premie

De pensioenpremie voor uw werknemers betaalt u maandelijks achteraf. Zo bent u altijd bij. Houd er rekening mee dat Bpf HiBiN het volgens de Pensioenwet aan de deelnemers moet melden als u geen premie betaald heeft. De Nederlandsche Bank controleert dit. Als u niet of niet op tijd betaalt, kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Premie pensioenregeling 2022 2021 2020
Toetredingsleeftijd 21 21 21
Pensioenleeftijd 67 67 67
Premiegrondslag
Maximum pensioengevend salaris € 47.690 € 46.526 € 45.613
Franchise € 13.690 € 13.356 € 13.094
Premiegrondslag (maximum) € 34.000 € 33.170 € 32.519
Premiepercentage (totaal) 25,2% 22,2% 22,2%
Betaald door werkgever 16,8% 14,8% 14,8%
Betaald door werknemer 8,4% 7,4% 7,4%

Premie Bpf HiBiN Anw-hiaatregeling 2022
Uw werknemers kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de Anw-hiaatregeling van Bpf HiBiN. De premie daarvoor houdt u, als werkgever, maandelijks in op het salaris van uw werknemers.

Het verzekerd bedrag stijgt jaarlijks mee met de Anw-uitkering van de overheid. In 2022 is het verzekerd bedrag gestegen naar € 16.201,20 (dit was € 15.840 in 2021). De premies worden jaarlijks aangepast en wijzigen onder andere door de stijging van het verzekerd bedrag.

De jaarpremie in 2022 voor een verzekerd bedrag van € 16.201,20 bedraagt:

Leeftijd op 1 januari Premie per jaar
Leeftijd: tot 25 jaar € 59
Leeftijd: 25 tot 30 jaar € 82
Leeftijd: 30 tot 35 jaar € 98
Leeftijd: 35 tot 40 jaar € 132
Leeftijd: 40 tot 45 jaar € 194
Leeftijd: 45 tot 50 jaar € 293
Leeftijd: 50 tot 55 jaar € 412
Leeftijd: 55 tot 60 jaar € 536
Leeftijd: 60 tot 65 jaar € 582
Leeftijd: vanaf 65 jaar € 545