> Over ons

Over ons

Doelstelling
Ons doel is het verschaffen van een goed pensioen aan werknemers in de bedrijfstak en hun nabestaanden. Het bestuur vindt circa 70% van het gemiddeld verdiende loon een goed pensioen.
We gaan uit van het solidariteitsprincipe. Solidariteit betekent voor elkaar zorgen. Dit is te zien aan het percentage pensioen dat u opbouwt. Dit is namelijk voor iedere deelnemer gelijk, ongeacht het geslacht, de leeftijd of de gezondheid van de deelnemer. Deelname aan de pensioenregeling is verplicht. Daarom kan iedereen meedoen.

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat met het pensioenfonds te maken heeft. Het bestuur van uw pensioenfonds heeft zeven leden. Twee bestuursleden zitten er namens de werknemers. Er is één bestuurslid afgevaardigd door de pensioengerechtigdenen er is één onafhankelijk lid voor het vermogensbeheer. De rest van het bestuur vertegenwoordigt de werkgever.

Wie er in het bestuur zitten leest u hier.

De bestuursleden voor de werknemer komen van FNV en CNV Dienstenbond. Deze vakbonden benoemen elk één bestuurslid. De bestuursleden voor de werkgever komen van de werkgeversvereniging. De Koninklijke HiBiN (Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland) benoemt drie bestuursleden.
De overheid houdt pensioenfondsen goed in de gaten. Dat doet zij met behulp van toezichthouders. De Nederlandsche Bank (DNB) is zo’n toezichthouder. Zij houdt toezicht, kijkt of het bestuur genoeg weet en of het bestuur eerlijk is.

Het verantwoordingsorgaan
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan, dat gevormd wordt door deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Jaarlijks bespreekt het bestuur het gevoerde beleid met het orgaan. Deze mag dan een oordeel geven over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de keuzes die zijn gemaakt. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt vermeld in het jaarverslag.

Wie er in het verantwoordingsorgaan zitten leest u hier.

Onze werkwijze
Het dagelijks werk wordt uitgevoerd door het Bestuursbureau van de Stichting Bpf HiBiN. Vanaf 1 januari 2017 verzorgt Bpf HiBiN zelf de administratie van de pensioenregeling en het uitbetalen van de pensioenuitkeringen. Het bestuur blijft echter verantwoordelijk. De accountant en de actuaris controleren jaarlijks belangrijke stukken. Lombard Odier, Northern Trust en Syntrus Achmea Vastgoed B.V. verzorgen de beleggingen.

Toezicht
Het pensioenfonds staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Lombard Odier en Syntrus Achmea Vastgoed B.V. staan onder toezicht van de AFM.

Missie, visie en strategie
Klik hier om te lezen waar het bestuur voor staat en waar het voor gaat.