Verkort jaarverslag 2017

Jaarlijks publiceren we ons jaarverslag. Hierin leest u alles over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, het gevoerde beleid en onze financiële prestaties. Voor iedereen die het hele jaarverslag wat te dik vindt, hebben we de belangrijkste zaken voor u samengevat in ons verkort jaarverslag.

Het doel hiervan is het informeren van onze (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, onze aangesloten werkgevers en overige belanghebbenden over onze financiële positie en de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Het verkorte jaarverslag over 2017 is hier te downloaden

Pagina delen op: