Verkiezingen

Verkiezingen

De definitieve uitslag is bekend
In de periode 8 juni tot en met 22 juni 2021 mochten de pensioengerechtigden van Bpf HiBiN stemmen. U kon stemmen op één van de kandidaten die zich beschikbaar hadden gesteld als vertegenwoordiger van alle pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. De stemmen zijn geteld en de definitieve uitslag is vastgesteld door de kiescommissie.

De voorlopige uitslag is als volgt: 

Kandidaat Aantal stemmen Percentage van het aantal stemmen
Mevrouw Mariëtte Simons 87 58,8%
De heer Hans Ruikes 29 19,6%
De heer Frits Loijens 25 16,9%
Mevrouw Tony Kraan 7  4,7%

In totaal zijn er 148 geldige stemmen uitgebracht van de 4.684 kiesgerechtigden. Dit betekent dat 3,16% van de kiesgerechtigden hun stem hebben uitgebracht.

Conform het verkiezingsreglement was het mogelijk voor de kiesgerechtigden om binnen 4 werkdagen bezwaar te maken na publicatie van de voorlopige uitslag bij de kiescommissie. Hierna wordt de uitslag definitief vastgesteld. Op maandag 5 juli heeft de kiescommissie de uitslag van de verkiezingen definitief vastgesteld.

Het bestuur van Bpf HiBiN bedankt via deze weg alle kandidaten voor hun belangstelling en kandidaatstelling. Ook alle pensioengerechtigden worden hartelijk bedankt voor het uitbrengen van hun stem.

Bpf HiBiN bedankt Ruud van Scheijndel voor zijn inzet
Op dit moment zit de heer Van Scheijndel namens de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. Per 1 juli 2021 loopt de zittingstermijn af van de heer Van Scheijndel. De heer Van Scheijndel stelt zich niet meer herkiesbaar.

De heer Van Scheijndel is vanaf 1 januari 2014 lid geweest van het verantwoordingsorgaan en was in de periode daarvoor al een betrokken lid van de deelnemersraad. Het bestuur van Bpf HiBiN vindt het gepast om langs deze weg dank en waardering uit te spreken voor de bijdrage en inzet, die de heer van Scheijndel heeft geleverd.

Of zoals Ruud van Scheijndel zelf zegt:

Hiermee hebben we, volgens mij, ook meer respect gekregen voor elkaars verantwoordelijkheden.”

Wilt u weten waar Ruud van Scheijndel het over heeft? Lees hier het bericht van Ruud over zijn werkzaamheden voor het verantwoordingsorgaan.