Werkgevers: Z-score en performancetoets over 2022 zijn bekend

Elk jaar berekent Bpf HiBiN vóór 1 april de Z-score en de performancetoets. De resultaten bepalen of werkgevers verplicht aangesloten blijven bij Bpf HiBiN. De accountant van het fonds toetst beide cijfers. Op 20 maart 2023 heeft EY (de certificerend accountant) een goedkeurende verklaring afgegeven over de Z-score 2022. Wat is een Z-score? De beleggingsprestatie […]

Beter: pensioenreglement in begrijpelijke taal

Eenvoud en begrijpelijkheid als het gaat om pensioen: dat is een belangrijke missie voor Bpf HiBiN. Daarom hebben we ons pensioenreglement opnieuw geschreven. Wat is er anders? Vaktaal en afkortingen hebben we zoveel mogelijk vervangen door heldere taal. Verder zijn er vandaag de dag dingen anders in de samenleving. Dat werkt ook door in uw pensioenregeling […]

Laatste nieuws: sociale partners kiezen solidaire premieregeling

Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk in 2027 in. Daarin zijn twee soorten pensioencontracten mogelijk: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De sociale partners (Koninklijke Hibin als werkgeverorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties) van de sector handel in bouwmaterialen moeten daaruit een keuze maken. Belangrijk is vooral: welke regeling past […]