Situatie Oekraïne en uw pensioen

Situatie Oekraïne en uw pensioenSituatie Oekraïne

Bpf HiBiN is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en keurt alle vormen van agressie af. Deze zorgelijke situatie raakt de hele wereld, direct of indirect. Dat geldt natuurlijk voor de inwoners van Oekraïne, maar ook voor familieleden van Oekraïners die in Nederland wonen. De bestuursleden, leden van de raad van toezicht, leden van het verantwoordingsorgaan en de medewerkers van Bpf HiBiN leven mee met alle mensen die het raakt.

Invloed op financiële positie (dekkingsgraad) Bpf HiBiN

De bewegingen op de financiële markten zijn vooralsnog klein, de (dalende) beurskoersen en (stijgende) rentebewegingen heffen elkaar grotendeels op. Dit betekent dat de Russische inval tot nu toe nauwelijks effect heeft gehad op de financiële positie (dekkingsgraad) van Bpf HiBiN. Het beleggingsbeleid is gericht op de lange termijn en Bpf HiBiN ziet op dit moment geen aanleiding om in te grijpen in de beleggingen. Voor de beleggingen maakt Bpf HiBiN met name gebruik van beleggingsfondsen.

Beleggen in Rusland

Bpf HiBiN belegt minimaal in Rusland, ongeveer 0,3% van het belegd vermogen. Die beleggingen maken deel uit van een beleggingsfonds aandelen en een beleggingsfonds obligaties, beide in opkomende markten. De beheerders van beide beleggingsfondsen hebben bekendgemaakt de beleggingen in Rusland te gaan verwijderen zodra dat mogelijk is.

Pensioenbetalingen

Landen hebben onderling afgesproken om een aantal Russische banken af te sluiten van het internationale betalingssysteem. Bpf HiBiN heeft geen pensioengerechtigden die een pensioen ontvangen op een bankrekening in Rusland.

Invloed op uw pensioen

Deze oorlog vraagt om waakzaamheid. Bpf HiBiN is dan ook extra scherp op welke invloed de situatie tussen Oekraïne en Rusland heeft op het pensioenfonds en uw pensioen. Mocht deze effect hebben op uw pensioen, dan laat Bpf HiBiN dat zo spoedig mogelijk weten.

 

Pagina delen op: