Pensioenakkoord

Pensioenakkoord

In juni 2019 bereikten de overheid, werkgevers en vakbonden een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. De inhoud van het pensioenakkoord is slechts op hoofdlijnen en moet nog inhoudelijk worden uitgewerkt. De verwachting is dat de nieuwe regels uit het pensioenakkoord vanaf 1 januari 2023 gaat gelden. Toch willen we de belangrijkste punten alvast delen.

De AOW-leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd is nu definitief vastgesteld tot 2025. De AOW leeftijd is nu 66 jaar en 4 maanden. Dit blijft zo tot 2021. Daarna gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog:

  • In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.
  • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.
  • In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.
  • In 2025 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

 

Let op: De stijging van de AOW-leeftijd heeft alleen gevolgen voor het moment dat u de AOW-uitkering van de overheid ontvangt. De leeftijd waarop u de uitkering van het ouderdomspensioen van Bpf HiBiN verandert niet. Deze is nog steeds 67 jaar.

Ontvangt u de uitkering van uw AOW al eerder dan de leeftijd van 67 jaar en wilt u ook de pensioenuitkering van Bpf HiBiN als? Dan ontvangt u van Bpf HiBiN een brief waarin we uitleggen hoe u dit aan kunt vragen.

Pensioenfondsen hoeven minder reserves aan te houden

In het pensioenakkoord staat dat pensioenfondsen minder buffers aan moeten houden. Hierdoor worden de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen (de pensioenen) sneller verhoogd. Dit kan alleen wanneer het fonds voldoende rendement maakt. Wanneer de rendementen tegenzitten, moet het pensioenfonds de pensioenen ook sneller verlagen. Het pensioen gaat meer met de economische omstandigheden meebewegen en wordt daardoor minder zeker.

De pensioenopbouw wordt leeftijdsafhankelijk

Op dit moment bouwt iedereen binnen Bpf HiBiN dezelfde pensioenrechten op. Volgens het pensioenakkoord wordt de pensioenopbouw afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. Voor dezelfde euro pensioenpremie gaat een jongere deelnemer meer pensioen opbouwen dan een oudere deelnemer.

Wanneer we weten wat de gevolgen van het pensioenakkoord zijn voor onze deelnemers laten we u dat weten.

Wilt u meer informatie over het pensioenakkoord? Kijk dan op

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel

of https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/Het_pensioenakkoord_2019/