Over ons

Over ons

Ons doel
Het doel van Bpf HiBiN is te zorgen dat werknemers in de bedrijfstak bouwmaterialengroothandel en hun nabestaanden een goed pensioen ontvangen. Voor ons is een goed pensioen circa 70% van het gemiddeld verdiende loon.

We gaan uit van het solidariteitsprincipe. Solidariteit betekent voor elkaar zorgen. Dit is te zien aan het percentage pensioen dat u opbouwt. Dat is namelijk voor iedere deelnemer gelijk, ongeacht het geslacht, de leeftijd of de gezondheid. Deelname aan de pensioenregeling is verplicht. Daarom kan iedereen meedoen.

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat met het pensioenfonds te maken heeft. Bij Bpf HiBiN bestaat het bestuur uit zeven leden. Vijf van hen vertegenwoordigen de eigen achterban: werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De overige twee zijn onafhankelijke leden voor het vermogensbeheer van het pensioenfonds.

De bestuursleden voor de werknemers komen van FNV en CNV Vakmensen. Zij benoemen elk één bestuurslid. De twee bestuursleden namens de werkgever komen van de werkgeversvereniging. (De Koninklijke Hibin (Brancheorganisatie voor de bouwmaterialengroothandel) ).

De overheid houdt pensioenfondsen goed in de gaten. Dat doet zij met behulp van toezichthouders. De Nederlandsche Bank (DNB) is zo’n toezichthouder. Zij controleert het fonds, kijkt of het bestuur genoeg weet en of het eerlijk is.

Verantwoordingsorgaan
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dat orgaan bestaat uit deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Elk jaar bespreekt het bestuur met het orgaan wat er gedaan is, het beleid dat gevoerd is en de keuzes die gemaakt zijn. Het verantwoordingsorgaan mag daar dan een oordeel over geven. Dit oordeel kunt u lezen in het jaarverslag.

Achter de schermen
Het dagelijks werk bij Bpf HiBiN doet het bestuursbureau. Het pensioenfonds zorgt zelf voor de administratie van de pensioenregeling en het uitbetalen van de pensioenuitkeringen. Eindverantwoordelijke blijft natuurlijk het bestuur. De accountant en de actuaris controleren elk jaar de belangrijke stukken. Northern Trust, BlackRock en Syntrus Achmea Vastgoed B.V. regelen de beleggingen in overleg met het pensioenfonds.

Toezicht
Zoals elk pensioenfonds, staat ook Bpf HiBiN onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Northern Trust, BlackRock en Syntrus Achmea Vastgoed B.V. staan onder toezicht van de AFM.

Waar Bpf HiBiN voor gaat en staat
Benieuwd waar Bpf HiBiN voor gaat en waar het voor staat? U leest het hier