Ook in 2022 bouwt u helaas minder pensioen op

Via uw werkgever bouwt u pensioen op bij Bpf HiBiN en ook in 2022 is dat jammer genoeg minder dan verwacht. Dat hebben we u in onze brief van 20 december 2021 laten weten. Hieronder leggen we u uitgebreid uit waarom dit is en wat dat betekent voor uw pensioen.

Pensioen opbouw 2022Waarom bouwt u minder pensioen op?

Samen met uw werkgever betaalt u premie om uw pensioen op te bouwen. Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt, noemen we de pensioengrondslag. De werkgever betaalt 2/3 deel van de premie, u als werknemer 1/3. Die premie staat in de cao en gaat in 2022 omhoog: van 22,2% naar 25,2% van de pensioengrondslag. Dat hebben de sociale partners (Koninklijke Hibin als werkgeverorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties) bepaald en daar kan Bpf HiBiN niets aan veranderen.

In het pensioenreglement is afgesproken dat u jaarlijks 1,625% aan pensioen opbouwt over die grondslag. Maar de premieverhoging voor 2022 is niet genoeg om de afgesproken 1,625% komend jaar te bereiken. Dat komt door de rente: hoe lager die is, hoe duurder het voor Bpf HiBiN is om uw pensioen ‘in te kopen’. Als die inkoop niet volledig betaald kan worden uit de premie, moet het verschil uit het pensioenvermogen van Bpf HiBiN worden gehaald. En dat brengt een ongewenste verschuiving van de rechten op het pensioenvermogen met zich mee.

Het verlagen van het opbouwpercentage is daarom het enige wat Bpf HiBiN  kan doen. Ook in 2022 is dat minder dan de 1,625% die in het pensioenreglement staat. Het opbouwpercentage wordt namelijk 1,271%. Om dezelfde reden moeten we ook het opbouwpercentage van het partnerpensioen voor 2022 verlagen: dat wordt 0,89%. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd verandert trouwens niet hierdoor.

Hoe lang geldt deze maatregel?

Het lagere opbouwpercentage geldt voor 2022. Voor 2023 kunnen de sociale partners namelijk weer nieuwe afspraken maken. We laten u dat tegen het einde van 2022 weten.

Wat betekent dit precies voor úw pensioen?

In 2022 bouwt u, net als in 2020 en 2021, minder pensioen op dan wat in het pensioenreglement is afgesproken. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld:

Eva bouwt sinds 2019 pensioen op bij Bpf HiBiN. Ze werkt 40 uur per week en heeft een bruto fulltime salaris dat net zo hoog is als het maximaal pensioengevend salaris. Als de pensioenopbouw in 2022 zo hoog was als verwacht, dan zou zij in 2022 € 553 aan pensioen opbouwen. Nu is dat € 432. Eva krijgt dus € 121 minder pensioen erbij.
2019 2020 2021 2022
Bruto fulltime salaris*  € 44.284  € 45.613  € 46.526 € 47.690
(AOW-)franchise** – € 12.712 – € 13.094 – € 13.356 – € 13.690
Pensioengrondslag € 31.572 € 32.519 € 33.170 € 34.000
Opbouwpercentage pensioenreglement 1,625% 1,625% 1,625% 1,625%
Daadwerkelijk opbouwpercentage 1,625% 1,25% 1,09% 1,271%
Verwachte pensioenopbouw over dit jaar € 513 € 528 € 539 € 553
Definitieve pensioenopbouw over dit jaar € 513 € 406 € 362 € 432

* Heeft u een lager salaris of werkt u minder dan 40 uur per week? Dan worden de verschillen kleiner.
** De (AOW-)franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt omdat u na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd over dit deel uw basispensioen (AOW) krijgt.

Zodra het nieuwe opbouwpercentage in de pensioenadministratie is verwerkt kunt u op https://mijn.bpfhibin.nlbekijken wat dit voor úw pensioen betekent. U ziet dit ook terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl en natuurlijk op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) over 2022. Dat ontvangt u halverwege 2022.

Wat kunt u zelf verder nog doen?

Door deze maatregel hebt u straks minder pensioen. Daarom is het belangrijk om geregeld uw pensioen te controleren op https://mijn.bpfhibin.nl. U kunt dan meteen kijken of u zelf extra zaken moet regelen voor uw pensioen, zodat u straks niet voor verrassingen komt te staan. Uw financieel adviseur kan u daarbij helpen.

Heeft u vragen? We helpen u graag!

Mocht u na het lezen van dit nieuwsbericht toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Wist u trouwens dat veel antwoorden over pensioenzaken bij Bpf HiBiN snel en makkelijk te vinden zijn op deze website, bij de veelgestelde vragen? En check zeker ook geregeld onze Pensioenflits, dan bent u altijd bij!

 

Pagina delen op: