Meldt u aan vóór 14 mei 2021!

Wij zoeken een lid voor het verantwoordingsorgaan
Wilt u meedenken over de uitvoering van de pensioenregeling? En vindt u het leuk om met andere (oud) deelnemers hier een bijdrage aan te leveren? Stelt u zich dan verkiesbaar voor het verantwoordingsorgaan!

Per 1 juli 2021 ontstaat er een vacature voor een vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.
De termijn tot wanneer u zich kandidaat kunt stellen eindigt op 14 mei 2021. Bij voorkeur zoekt Bpf HiBiN iemand die reeds pensioen ontvangt van het fonds. Wilt u zelf geen lid van het verantwoordingsorgaan worden, maar kent u iemand waarvan u denkt dat deze persoon geschikt en geïnteresseerd is? Attendeer deze persoon dan op de vacature en de informatie op de website. Dat mag ook iemand zijn die geen pensioenuitkering ontvangt vanuit Bpf HiBiN.

Wilt u meer weten over het verantwoordingsorgaan of de procedure om u als kandidaat aan te melden? Op onze verkiezingspagina vindt u alle informatie.

Of vul direct het formulier in om u aan te melden als kandidaat voor het verantwoordingsorgaan.

Pagina delen op: