Geen verlaging pensioenen 2020

Geen verlaging van de pensioenen in 2020 De pensioenfondsen waren de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Er werd gevreesd dat verschillende fondsen de moesten verlagen (korten) in het jaar 2020 vanwege de lage . Zo ook de pensioenen bij Bpf HiBiN. Het laatste kwartaal steeg de dekkingsgraad weer waardoor we de pensioenen niet hoeven […]

De bruto-netto specificaties zijn verzonden

Vrijdag 24 januari zijn de bruto-netto specificaties van de pensioenuitkeringen voor 2020 verzonden. Hierop ziet u hoeveel pensioen u bruto ontvangt, welke inhoudingen we doen. Het pensioen dat na de inhoudingen overblijft is uw netto pensioenuitkering. Uw netto pensioenuitkering kan verschillen met uw netto uitkering in 2019 Uw bruto pensioenuitkering is gelijk aan de uitkering […]

Pensioenadministratie telefonisch niet bereikbaar van 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020

In verband met de feestdagen is de pensioenadministratie van Bpf HiBiN gesloten van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020. De pensioenadministratie is deze periode telefonisch niet bereikbaar. U kunt uw vraag wel per e-mail sturen naar info@bpfhibin.nl of naar werkgevers@bpfhibin.nl. We wensen u prettige feestdagen en een goed 2020 toe.

Mogelijk verlagen pensioenen 2020

Mogelijk moet ook Bpf HiBiN de pensioenen verlagen 2020. De pensioenfondsen zijn de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Volgend jaar moeten verschillende fondsen moeten vanwege de lage dekkingsgraad de pensioenen waarschijnlijk verlagen (korten). Hoe staat Bpf HiBiN ervoor? Dit jaar zijn de pensioenen gelijk gebleven. Maar voor het jaar 2020 is de kans dat […]

Verkort jaarverslag 2017

Jaarlijks publiceren we ons jaarverslag. Hierin leest u alles over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, het gevoerde beleid en onze financiële prestaties. Voor iedereen die het hele jaarverslag wat te dik vindt, hebben we de belangrijkste zaken voor u samengevat in ons verkort jaarverslag.