Werkgeversbijeenkomst verantwoordelijkheid pensioenbewustzijn

De werkgeversbijeenkomst van Bpf HiBiN in Etten-Leur over de verantwoordelijkheid die werkgever en fonds samen hebben als het gaat om het pensioenbewustzijn van medewerkers afgelopen woensdag, was voor veel aanwezige werkgevers een eyeopener. Directeur bestuursbureau Robert Hendrickx en bestuursadviseur Jurgen Braspenning van het fonds vertelden alles over die verantwoordelijkheid. En die gaat ver. Verantwoordelijkheid werkgever […]

Lezen: de nieuwste Werkgeversflits staat klaar!

De nieuwste Werkgeversflits staat klaar, met daarin deze keer: een oproep over de Anw-hiaatregeling; info over de verlaging van het opbouwpercentage en de hoogte van de pensioenpremie; het laatste nieuws over het nieuwe pensioenstelsel; Bpf HiBiN zoekt een nieuwe werkgeversvertegenwoordiger; hulp gevraagd bij de enquête binnenkort onder onze deelnemers; en last but not least: op 22 […]

Actie om spoorloze deelnemers te vinden

In de media heeft u er al over kunnen lezen: pensioenfondsen ondernemen volop actie om spoorloze deelnemers te vinden. Ook Bpf HiBiN is hier intensief mee bezig. Samen met veel andere pensioenfondsen neemt het fonds deel aan een proef vanuit de overheid. Bpf HiBiN heeft al heel wat deelnemers op kunnen sporen, maar het fonds is nog […]

De Z-score en performancetoets over 2021 zijn bekend

Bpf HiBiN moet, als verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, jaarlijks de Z-score en de performancetoets berekenen, voor 1 april publiceren en vermelden in het jaarverslag. De certificerend accountant van het fonds toetst beide cijfers. Op 23 maart 2022 heeft EY (de certificerend accountant) een goedkeurende verklaring afgegeven over de Z-score 2021. Z-score en performancetoets: algemeen De beleggingsprestatie van […]

Situatie Oekraïne en uw pensioen

Situatie Oekraïne Bpf HiBiN is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en keurt alle vormen van agressie af. Deze zorgelijke situatie raakt de hele wereld, direct of indirect. Dat geldt natuurlijk voor de inwoners van Oekraïne, maar ook voor familieleden van Oekraïners die in Nederland wonen. De bestuursleden, leden van de raad van toezicht, […]

Uw pensioen in 2022: niet omhoog, maar ook niet omlaag

Elk jaar bekijkt Bpf HiBiN of de pensioenen omhoog kunnen, gelijk moeten blijven of – als het echt niet anders kan – omlaag moeten. Dat hangt af van de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Wat betekent dat voor uw pensioen in 2022?   Goed nieuws: uw pensioen gaat niet omlaag De pensioenen bij Bpf HiBiN hoeven in 2022 […]

Ook in 2022 bouwt u helaas minder pensioen op

Via uw werkgever bouwt u pensioen op bij Bpf HiBiN en ook in 2022 is dat jammer genoeg minder dan verwacht. Dat hebben we u in onze brief van 20 december 2021 laten weten. Hieronder leggen we u uitgebreid uit waarom dit is en wat dat betekent voor uw pensioen. Waarom bouwt u minder pensioen […]

Hoe staat het met de missie, visie en strategie van Bpf HiBiN?

Net als elke andere organisatie heeft Bpf HiBiN een missie, visie en strategie voor meerdere jaren. Daarmee wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van Bpf HiBiN en worden de (langetermijn)keuzes onderbouwd. Dat proces is belangrijk, want de belangen zijn groot, er zijn veel zaken waar het fonds rekening mee moeten houden en bovendien is de toekomst per definitie onzeker. In de loop […]