Pensioen 1-2-3

Hoe is uw pensioen geregeld?
Welkom bij bedrijfstakpensioenfonds HiBiN! Vanaf de datum dat u indienst bent bij uw werkgever bouwt een inkomen voor later op. Dit doet u via uw werkgever. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op ons deelnemersportaal Mijn BpfHiBiN, www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD) of uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

 

Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen en hoe wij voldoen aan de informatievereisten hierover vanuit de door de EU opgestelde verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) leest u op de pagina Maatschappelijk verantwoord beleggen en in ons ESG-beleid.
 
Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Meer informatie over alle onderwerpen in laag 1 vindt u door te klikken op ‘Meer informatie’.  Dit is laag 2 van ons Pensioen 1-2-3. Tot slot vindt u in laag 3 de juridische en beleidsmatige informatie van Bpf HiBiN. U kunt laag 2 en laag 3 vinden op www.bpfhibin.nl of opvragen via het contactformulier op onze website.

Laag 3

Belangrijke documenten: Hier in laag 3 vindt u de belangrijke documenten over de pensioenregeling en het pensioenfonds. We leggen kort uit wat de documenten inhouden. De documenten zelf vindt u onder de link.

Statuten In de statuten van Bpf HiBin liggen (onder andere) het doel van het pensioenfonds, de bestemming van de middelen en de samenstelling en bevoegdheden van het bestuur vast.

Download icoontje

Pensioenreglement Het pensioenreglement beschrijft de pensioenregeling van Bpf HiBiN. Het is de juridische basis voor de berekening van pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen. Het pensioenreglement beschrijft de rechten en plichten van al onze deelnemers (aspirant, actieven, arbeidsongeschikten deelnemers en pensioengerechtigden).

Download icoontje

Uitvoeringsreglement Het uitvoeringsreglement beschrijft onder andere hoe de premie wordt vastgesteld, hoe deze moet worden betaald en welke informatieplicht de werkgever heeft.

Download icoontje

Jaarverslag In het jaarverslag staat het bestuursverslag en de jaarrekening van Bpf HiBin over het afgelopen jaar. Het laat zien hoe het pensioenfonds er financieel voorstond.

Download icoontje

ABTN ABTN staat voor Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. De ABTN geeft inzicht in het beleid dat het bestuur hanteert om de pensioenregeling uit te voeren en welke financiële instrumenten het bestuur gebruikt. Ook vind je hier de organisatiestructuur en financiële opzet van het fonds inclusief de controle binnen het fonds.

Download icoontje

Verklaring Inzake beleggingsbeginselen De Verklaring inzake beleggingsbeginselen beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Bpf HiBiN. Het bestuur stelt deze uitgangspunten vast. De Verklaring inzake beleggingsbeginselen is onderdeel van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).

Download icoontje

Herstelplan De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op Bpf HiBiN. DNB controleert jaarlijks of Bpf HiBiN voldoende eigen vermogen heeft om aan de financiële eisen te voldoen. Omdat we op dit moment te weinig eigen vermogen hebben, hebben we een herstelplan opgesteld. Het herstelplan geeft aan dat we de pensioenen nu nog niet hoeven te verlagen (korten), maar ook dat we de pensioenen niet (volledig) mee kunnen laten groeien met de prijsstijgingen.

Download icoontje

Pensioenvergelijker Wil je de pensioenregeling van Bpf HiBiN vergelijken met een andere pensioenregeling? Download dan de Pensioenvergelijker. De gegevens over de regeling van Bpf HiBiN zijn al ingevuld. De gegevens van de andere regeling vindt u in laag 1 van de andere pensioenregeling.

Download icoontje

Precontractuele informatieverschaffing De precontractuele informatie geeft inzicht in hoe de pensioenregeling van Bpf HiBiN aan ecologische en sociale kenmerken voldoet.

Download icoontje