Pensioen 1-2-3

Hoe is uw pensioen geregeld?
Welkom bij bedrijfstakpensioenfonds HiBiN! Vanaf de datum dat u indienst bent bij uw werkgever bouwt een inkomen voor later op. Dit doet u via uw werkgever. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op ons deelnemersportaal Mijn BpfHiBiN, www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD) of uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

 

Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen en hoe wij voldoen aan de informatievereisten hierover vanuit de door de EU opgestelde verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) leest u op de pagina Maatschappelijk verantwoord beleggen en in ons ESG-beleid.
 
Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Meer informatie over alle onderwerpen in laag 1 vindt u door te klikken op ‘Meer informatie’.  Dit is laag 2 van ons Pensioen 1-2-3. Tot slot vindt u in laag 3 de juridische en beleidsmatige informatie van Bpf HiBiN. U kunt laag 2 en laag 3 vinden op www.bpfhibin.nl of opvragen via het contactformulier op onze website.

Laag 1

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Blok afbeelding

Gaat u met pensioen? Dan ontvangt u van Bpf HiBiN ouderdomspensioen.

U ontvangt dit als u 67 jaar wordt.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Komt u te overlijden? Dan ontvangt uw partner partnerpensioen en ontvangen uw kinderen wezenpensioen.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Wordt je arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar betaalt u zelf geen premie meer.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk dan op www.bpfhibin.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Meer informatie >

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Blok afbeelding

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van Bpf HiBiN.

Meer informatie >

Hoe bouwt u pensioen op?

Blok afbeelding

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen ontvangt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Bpf HiBiN: U bouwt pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Ieder jaar bouwt u een stukje van jouw pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf de pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Meer informatie >
Blok afbeelding

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over het hele brutoloon. Over € 14.032 bouwt u in 2023 geen pensioen op. Dit ’drempelbedrag’ is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf de AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het brutoloon dat hoger is dan € 48.882 bouwt u in 2023 geen pensioen op. Het (maximum) brutoloon min het drempelbedrag heet de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouwt u in  1,625% (verlaagd naar 1,217% in 2023) aan ouderdomspensioen op.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Elke maand betaalt u premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. De premie bedraagt 25,2% van uw pensioengrondslag. Bij Bpf HiBiN betaalt u 8,4% van de pensioengrondslag en uw werkgever 16,8%. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Meer informatie >

Welke keuzes heeft u zelf?

Blok afbeelding

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de pensioenleeftijd van 67 jaar? Dit moet u 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u 3 maanden voor de gewenste datum aanvragen. Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? Dit kan op het moment dat u met pensioen gaat. Dit moet u 3 maanden voor uw pensioendatum doorgeven.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Wilt u het partnerpensioen, of deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden. In laag 2 leest u meer over deze voorwaarden.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Wilt u zich aanvullend verzekeren? Dan kunt u kiezen voor de verzekering van ANW-Hiaat. U leest hier meer over in laag 2.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Download dan onze Pensioenvergelijker.

Meer informatie >

Hoe zeker is uw pensioen?

Blok afbeelding

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Bpf HiBiN heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen langer uitbetalen
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Bpf HiBiN heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen uit te kunnen betalen
  • De resultaten op beleggingen kunnen tegenvallen
  • Lees meer op onze website www.bpfhibin.nl over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor jouw pensioen

Meer informatie >
Blok afbeelding

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening (indexatie). Dit kan alleen als de financiële situatie van Bpf HiBiN goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers helaas niet kunnen indexeren.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen
  • Uw premie gaat omhoog
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. Bpf HiBiN heeft de pensioenen nog nooit hoeven verlagen

Meer informatie >

Welke kosten maken wij?

Blok afbeelding

Bpf HiBiN maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie
  • Kosten om het vermogen te beheren

Meer informatie >

Wanneer moet je in actie komen?

Blok afbeelding

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe uitvoerder.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Als u verhuist naar het buitenland.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Als u gaat trouwen of gaat samenwonen en een notariële akte afsluit.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd en gebruik uw DigiD om in te loggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer informatie >
Blok afbeelding

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie en/of keuzemomenten: www.bpfhibin.nl/contact

Meer informatie >