Jaarverslag

Jaarverslag

Het jaar 2020 in één oogopslag

Via het Jaarverslag 2020 informeren we onze (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, aangesloten werkgevers en overige belanghebbenden over de financiële positie en belangrijkste gebeurtenissen bij Bpf HiBiN. Hier vindt u een verkorte versie van het Jaarverslag 2020 met hierin de belangrijkste kerncijfers.

Het volledige Jaarverslag 2020 leest u hier.