Hoe staat het met de missie, visie en strategie van Bpf HiBiN?

Missie visie strategie Bpf HiBiNNet als elke andere organisatie heeft Bpf HiBiN een missie, visie en strategie voor meerdere jaren. Daarmee wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van Bpf HiBiN en worden de (langetermijn)keuzes onderbouwd. Dat proces is belangrijk, want de belangen zijn groot, er zijn veel zaken waar het fonds rekening mee moeten houden en bovendien is de toekomst per definitie onzeker.

In de loop van de tijd ontstaan vaak nieuwe inzichten. Daarom houdt het bestuur van Bpf HiBiN elk jaar die missie, visie en strategie tegen het licht om te kijken of ze nog passen. Zo heeft het bestuur dit jaar besloten om de strategie op één onderdeel uit te breiden, namelijk voor het aandachtsgebied ‘Dienstverlening en klantgerichtheid’. Daaraan is nu een vierde punt toegevoegd en dat is het volgende:

  • streven naar een hoogwaardige (data)kwaliteit van de pensioenadministratie en
  • dienstverlening, waarbij klachten en geschillen tot een minimum worden beperkt;
  • juiste, herkenbare en duidelijke (digitale) communicatie aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden;
  • beperking van de administratieve werkzaamheden en goede ondersteuning voor werkgevers;
  • proactief ondersteunen van de sociale partners, werkgevers en deelnemers, zodat deze belanghebbenden goed geïnformeerd zijn en de juiste besluiten kunnen nemen.

 

De complete missie, visie en strategie leest u hier.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Pagina delen op: