Gepensioneerd > Trouwen

Trouwen

Als u gaat trouwen en u ontvangt al pensioen, hoeft u ons hierover niet te informeren. Dat hoeft u ook niet als u een geregistreerd partnerschap aangaat. Uw partner heeft geen recht op een uitkering van het partnerpensioen wanneer u overlijdt. U moet al getrouwd zijn vóór uw pensioendatum om aanspraak te maken op een uitkering van het partnerpensioen.

Bpf HiBiN ziet als partner:

  • de persoon met wie u getrouwd bent vóór uw feitelijke pensioenleeftijd
  • de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap heeft vóór uw feitelijke pensioenleeftijd
  • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding heeft en met wie u een samenlevingscontract heeft afgesloten bij de notaris vóór uw feitelijke pensioenleeftijd

Wat moet u doen?

Gaat u trouwen, dan hoeft u wat ons betreft niets te doen.