Gepensioneerd > Scheiden

Scheiden

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Bent u gehuwd of geregistreerd partner? Bij echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner namelijk recht op een deel van het pensioen dat tijdens uw relatie is opgebouwd.

Dit bestaat uit:

  • Het partnerpensioen dat is opgebouwd. Dit komt toe aan uw ex-partner op het moment dat u komt te overlijden (bijzonder partnerpensioen)
  • De helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook daar heeft uw ex-partner recht op

 

U kunt samen met uw partner echter kiezen voor een andere verdeling van het ouderdomspensioen. Dit moet dan wel zijn opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Dit kan op twee manieren. Standaard is sprake van verevening. U kunt echter ook kiezen voor conversie. Dan kiest u er bij uw scheiding voor het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen om te laten zetten in een eigen recht voor de ex-partner.
Als uw samenlevingscontract wordt beëindigd, heeft uw ex-partner in principe alleen recht op bijzonder partnerpensioen. Het is belangrijk dat u het beëindigen van de relatie zelf meldt bij Bpf HiBiN.

Binnen twee jaar melden
Als u de scheiding binnen twee jaar aan Bpf HiBiN doorgeeft, regelen wij de betaling aan uw ex-partner. Doet u dit niet, dan moet u zelf de betaling aan uw ex-partner regelen.

Lees meer in het document ‘Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen’ verevening bij scheiding van de Rijksoverheid. Klik hier voor het document van de Rijksoverheid.

Wat moet u doen?

Meld het beëindigen van de relatie binnen twee jaar bij het HiBiN pensioenfonds.
Gebruik hiervoor het formulier ‘Mededeling van scheiding.