Gepensioneerd > Samenwonen

Samenwonen

Gaat u samenwonen en ontvangt u al pensioen? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt. U moet uw partner al vóór uw pensioendatum aanmelden bij Bpf HiBiN.

Bpf HiBiN ziet als partner:

  • de persoon met wie u getrouwd bent vóór uw feitelijke pensioendatum
  • de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap heeft vóór uw feitelijke pensioendatum
  • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding hebt en met wie u een samenlevingscontract heeft afgesloten bij de notaris vóór uw feitelijke pensioendatum

 

Wat moet u doen?

Stuur het fonds een kopie van het samenlevingscontract of van de notariële akte om te melden dat u gaat samenwonen.