Gepensioneerd > Overlijden

Overlijden

Als u overlijdt tijdens uw pensioen, kan het zijn dat uw partner nog een uitkering krijgt. Dit heet het partnerpensioen. Uw partner ontvangt deze uitkering zolang hij of zij leeft. De hoogte van het partnerpensioen hangt af van de keuze die u heeft gemaakt. Voordat u met pensioen ging, kon u kiezen hoeveel geld uw achterblijvende partner na uw overlijden tijdens uw pensionering krijgt. 

Uw partner ontvangt geen uitkering van het partnerpensioen wanneer:

  • U, met toestemming van uw partner, het partnerpensioen heeft omgezet in extra ouderdomspensioen voor uzelf;
  • U en uw partner na uw pensioendatum zijn getrouwd, een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of zijn samenwonden met een notariële samenlevingscontract.

 

Wat moet u doen?

Als u in Nederland woont hoeven uw nabestaanden geen actie te ondernemen. Wanneer u overlijdt krijgen we dit automatisch door vanuit de gemeente waar u woont.

Woont u in het buitenland? Dan krijgen we geen bericht wanneer u overlijdt en moeten uw nabestaanden dit bij ons melden.