Geen verlaging pensioenen 2020

Geen verlaging van de pensioenen in 2020

De pensioenfondsen waren de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Er werd gevreesd dat verschillende fondsen de pensioenen moesten verlagen (korten) in het jaar 2020 vanwege de lage dekkingsgraad. Zo ook de pensioenen bij Bpf HiBiN. Het laatste kwartaal steeg de dekkingsgraad weer waardoor we de pensioenen niet hoeven te verlagen. Ook voor het jaar 2020 blijven de pensioenen gelijk. 

Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u hier.

Verhogen of verlagen van de pensioenen in de toekomst
Of we de pensioenen in de toekomst kunnen verhogen of juist moeten verlagen, weten we nog niet. Dat hangt af van de uitwerking van het pensioenakkoord. In het pensioenakkoord staat dat pensioenfondsen minder buffers aan moeten houden. Hierdoor worden de pensioenen sneller verhoogd. Dit kan alleen wanneer het fonds voldoende rendement maakt. Wanneer de rendementen tegenzitten, moet het pensioenfonds de pensioenen ook sneller verlagen. Het pensioen gaat meer met de economische omstandigheden meebewegen en wordt daardoor minder zeker.

Via onze website blijft u op de hoogte van de tussentijdse ontwikkelingen. Daarnaast hebben we voor u een uitleg samengesteld over het hoe en waarom van het verlagen. De uitleg geven we u via antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Die vindt u hier. Deze informatie passen we de komende maanden zo snel mogelijk aan bij nieuwe ontwikkelingen.

Pagina delen op: