Geen verlaging, maar ook geen verhoging van de pensioenen in 2021

Elk jaar beoordeelt Bpf HiBiN of de pensioenen kunnen worden verhoogd, gelijk moeten blijven of -in het uiterste geval- moeten verlagen. Dat hangt af van de (beleids)dekkingsgraad van ons fonds.

Geen verlaging
Bpf HiBiN verlaagt de pensioenen in 2021 niet. De actuele dekkingsgraad van Bpf HiBiN bedraagt 94,8% op 31 december 2020. De overheid heeft voor de jaren 2020 en 2021 de regels versoepeld. Pensioenfondsen moeten hun pensioenen verlagen als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 lager is dan 90%. Dat percentage is normaal gesproken hoger. Omdat de dekkingsgraad per 31 december 2020 hoger is dan 90% worden de pensioenen bij Bpf HiBiN niet verlaagd.

Geen verhoging
Sinds 2015 gelden er strengere financiële eisen voor Nederlandse pensioenfondsen en mogen pensioenen pas worden verhoogd bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 110%. Eind 2020 was de beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN 90,7%. Samen met het beperkte rendement op beleggingen en de lage rente, betekent dat, dat Bpf HiBiN de pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet kan verhogen.

 

 

Pagina delen op: