Deelnemer > Informatie > Premie

Premie

Het prijskaartje van uw pensioen noemen we premie. Maar hoeveel moet u betalen en hoe werkt dat?

De opbouw van uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever. 1/3 van de premie betaalt u, uw werkgever betaalt 2/3. Uw werkgever houdt uw deel van de premie in op uw brutosalaris. Op uw salarisstrook kunt u zien hoeveel dat precies is.

De hoogte van de premie hangt ieder jaar af van de hoogte van uw salaris op 1 januari: uw pensioengevend salaris. Stel dat u in juli opslag krijgt, dan heeft dat geen gevolgen voor uw premie voor dat jaar. De totale premie bedraagt 25,2% van de pensioengrondslag

Premie pensioenregeling 2023 2022 2021
Toetredingsleeftijd 21 21 21
Pensioenleeftijd 67 67 67
Premiegrondslag
Maximum pensioengevend salaris € 48.882 € 47.690 € 46.526
Franchise € 14.032 € 13.690 € 13.356
Premiegrondslag (maximum) € 34.850 € 34.000 € 33.170
Premiepercentage (totaal) 25,2% 25,2% 22,2%
Betaald door werkgever 16,8% 16,8% 14,8%
Betaald door werknemer 8,4% 8,4% 7,4%

Premie Bpf HiBiN Anw-hiaatregeling 2023
U kunt zich vrijwillig aanmelden voor de Anw-hiaatregeling van Bpf HiBiN. De premie daarvoor houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris.

Het verzekerd bedrag stijgt jaarlijks mee met de Anw-uitkering van de overheid. In 2023 is het verzekerd bedrag gestegen naar € 17.859,72 (dit was € 16.201,20 in 2022). De premies worden jaarlijks aangepast en wijzigen onder andere door de stijging van het verzekerd bedrag.

De jaarpremie in 2023 voor een verzekerd bedrag van € 17.859,72 bedraagt:

Leeftijd op 1 januari Premie per jaar
Leeftijd: tot 25 jaar € 79
Leeftijd: 25 tot 30 jaar € 96
Leeftijd: 30 tot 35 jaar € 119
Leeftijd: 35 tot 40 jaar € 162
Leeftijd: 40 tot 45 jaar € 241
Leeftijd: 45 tot 50 jaar € 352
Leeftijd: 50 tot 55 jaar € 499
Leeftijd: 55 tot 60 jaar € 663
Leeftijd: 60 tot 65 jaar € 697
Leeftijd: vanaf 65 jaar € 714