Deelnemer > Informatie > Premie

Premie

Het prijskaartje van uw pensioen noemen we premie. Maar hoeveel moet u betalen en hoe werkt dat?

De opbouw van uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever. 1/3 van de premie betaalt u, uw werkgever betaalt 2/3. Uw werkgever houdt uw deel van de premie in op uw brutosalaris. Op uw salarisstrook kunt u zien hoeveel dat precies is.

De hoogte van de premie hangt ieder jaar af van de hoogte van uw salaris op 1 januari: uw pensioengevend salaris. Stel dat u in juli opslag krijgt, dan heeft dat geen gevolgen voor uw premie voor dat jaar. De totale premie bedraagt 22,2% van de pensioengrondslag

Premie pensioenregeling 2021 2020 2019
Toetredingsleeftijd 21 21 21
Pensioenleeftijd 67 67 67
Premiegrondslag
Maximum pensioengevend salaris € 46.526 € 45.613 € 44.284
Franchise € 13.356 € 13.094 € 12.712
Premiegrondslag (maximum) € 33.170 € 32.519 € 31.572
Premiepercentage (totaal) 22,2% 22,2% 22,2%
Betaald door werkgever 14,8% 14,8% 14,8%
Betaald door werknemer 7,4% 7,4% 7,4%