Deelnemer > Informatie > Pensioenberekening

Pensioenberekening

Elk jaar bouwt u een stukje pensioen bij pensioenfonds HiBiN op. Vanaf de eerste maand dat u 21 bent tot uw pensioendatum, zolang u in de handel in bouwmaterialen werkt. Maar hoe werkt dat?

Natuurlijk bent u benieuwd hoeveel pensioen u straks krijgt. Jammer genoeg kunnen we u dat niet zo vertellen: dat verschilt namelijk per persoon. We sturen u elk jaar een pensioenoverzicht. Daarop ziet u precies hoeveel pensioen u al hebt opgebouwd en wat de verwachting is dat u gaat krijgen. Lees en bewaar dit Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dus altijd goed.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt, hangt af van hoeveel u verdient, hoelang u hebt meegedaan aan de pensioenregeling van pensioenfonds HiBiN en wanneer u met pensioen gaat. Hieronder leggen we uit hoe we uw ouderdomspensioen berekenen.

Stap 1: Pensioen bouwt u op over uw brutosalaris
Wij kijken eerst wat uw brutojaarsalaris is. Dat is het salaris waarover u nog geen belasting hebt betaald, inclusief vakantietoeslag en andere vaste toeslagen als die er zijn. Het totaal noemen we het pensioengevend salaris. Het maximale pensioengevend salaris is voor 2023 € 48.882. Is uw salaris hoger dan dit, dan bouwt u over het meerdere geen pensioen op.

Stap 2: U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op
Over een deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op. Dat noemen we de franchise. Over dat deel krijgt u straks namelijk een AOW‑uitkering van de overheid. In 2023 is de franchise € 14.032. Wat overblijft is uw pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouwt u 1,625% ouderdomspensioen op. Voor het jaar 2023 is het opbouwpercentage tijdelijk verlaagd naar 1,217%

Werkt u parttime?
Een volledige werkweek (fulltime) is 40 uur. Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u minder dan 40 uur per week werkt, dan werkt u in deeltijd (parttime). Uw pensioengrondslag is gekoppeld aan het aantal uur in uw arbeidscontract. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur, dan wordt uw pensioengrondslag met 80% vermenigvuldigd.

Stap 3: U bouwt elk jaar een stuk pensioen op
Zolang u in de handel in bouwmaterialen werkt, bouwt u elk jaar 1,625% van uw pensioengrondslag aan pensioen op. Die 1,625% is het bruto bedrag dat u na pensionering ieder jaar als ouderdomspensioen krijgt. Zolang u leeft. Gaat u na verloop van tijd meer verdienen, dan bouwt u ook meer pensioen op.