Deelnemer > Informatie > Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen

Overlijdt u terwijl u nog werkt in de handel in bouwmaterialen? Dan ontvangen uw nabestaanden een uitkering van pensioenfonds HiBiN. Hieronder leest u hoe dit precies in zijn werk gaat.

Wat krijgt uw partner?
Uw partner krijgt 70% van het pensioen dat u zou hebben ontvangen als u tot uw 67e was blijven werken.

Wie zien wij als partner?

  • De persoon met wie u getrouwd bent;
  • De persoon met wie u een geregistreerd partnerschap heeft;
  • De persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert en met wie u een samenlevingscontract heeft afgesloten bij de notaris.

 

Uw partner ontvangt de uitkering maandelijks op zijn of haar bankrekening. Op de jaaropgave staat een overzicht van de inhoudingen voor de belasting. Dit kan hij of zij gebruiken bij de belastingaangifte.

Wat krijgt uw ex-partner?
Heeft u een ex-partner? Dan kan het zijn dat hij of zij recht heeft op een deel van het partnerpensioen. We noemen dat bijzonder partnerpensioen. Heeft u daarnaast op het moment dat u overlijdt een nieuwe partner? Dan ontvangt die laatste ook een partnerpensioen. Zij krijgen niet ieder het volledige bedrag; zij moeten het pensioen samen delen. Hoeveel ieder krijgt is afhankelijk van de periode dat ze met u samen hebben geleefd.

Wat krijgen uw kinderen?
Heeft u kinderen? Dan hebben zij tot hun 18e jaar recht op een uitkering bij uw overlijden. Dat noemen we het wezenpensioen en is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 67e gewerkt had. Overlijden beide ouders, dan hebben uw kinderen recht op 28% van uw ouderdomspensioen. Studeren uw kinderen nog? Dan ontvangen zij tot hun 27e een wezenpensioen. We kunnen dit alleen uitkeren als uw kind een Burgerservicenummer (BSN) heeft. Uw kinderen ontvangen de uitkering maandelijks op hun bankrekening. Op hun jaaropgaven staat een overzicht van de inhoudingen voor de belasting. Dat kunnen zij gebruiken bij de belastingaangifte.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever?
Zowel het partner- als het wezenpensioen is verzekerd op opbouwbasis. Dat wil zeggen u ieder jaar naast het ouderdomspensioen ook een stukje partner- en wezenpensioen opbouwt. Verlaat u de handel in bouwmaterialen, dan vervalt dit partner- en wezenpensioen niet. Wanneer u overlijdt nadat u de handel in bouwmaterialen heeft verlaten, ontvangen uw nabestaanden een uitkering van het opgebouwde partner- en wezenpensioen.

Het opgebouwde partnerpensioen bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt dit bedrag jaarlijks zolang hij of zijn in leven is. Het bedrag wordt uitgekeerd in maandelijkse termijnen.

Het opgebouwde wezenpensioen bedraagt 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Uw kinderen ontvangen dit bedrag ieder in maandelijkse termijnen tot hun 18e jaar. Zijn uw kinderen ouder dan 18 en studeren ze nog? Dan krijgen ze het wezenpensioen zolang de studie duurt. Op het moment dat uw kinderen 27 jaar worden, stopt het wezenpensioen.