Deelnemer > Informatie > Franchise

Franchise

Over een deel van uw salaris bouwt u geen ouderdomspensioen op en betaalt u uiteraard ook geen premie. Dat noemen we de franchise.

Voor ongeveer het deel waarover u niet opbouwt, krijgt u namelijk de AOW-uitkering van de overheid. Uw pensioen komt dus bovenop de AOW.

Hoogte franchise
In 2023 is de hoogte van de franchise van pensioenfonds HiBiN vastgesteld op € 14.032,-. De franchise wordt elk jaar aangepast.