Deelnemer > Informatie > Beleidsdekkingsgraad afgelopen 12 maanden

Beleidsdekkingsgraad afgelopen 12 maanden

Over pensioenfondsen en hun dekkingsgraad wordt veel gesproken. Maar wat is nu eigenlijk die dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de thermometer voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 105% is, dan staat tegenover elke € 100,- die een pensioenfonds moet uitbetalen aan gepensioneerden € 105,- aan vermogen.

De actuele dekkingsgraad is een momentopname en berekenen we elke maand opnieuw. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van die actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Als er besluiten over het pensioenfonds moeten worden genomen, bijvoorbeeld: kunnen we de pensioenuitkeringen verhogen of moeten we ze verlagen?, dan gaan we daarbij uit van de beleidsdekkingsgraad.

Benieuwd naar de beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds HiBiN? Hieronder ziet u de ontwikkeling van de afgelopen 12 maanden

Wat doet Bpf HiBiN als de dekkingsgraad heel hard daalt?

Wanneer de dekkingsgraad van Bpf HiBiN een aantal maanden achterelkaar hard daalt, kan er een crisis ontstaan. Hoe Bpf HiBiN daarop reageert leest u in ons crisisplan.