Deelnemer > Advies > Werkeloosheid

Werkeloosheid

Wordt u werkloos? Dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen.

Zodra u werkloos raakt, betaalt u geen premie meer en bouwt u geen ouderdomspensioen meer op. Het (extra) ouderdomspensioen dat u tot dan toe hebt opgebouwd, blijft natuurlijk wél van u. Het pensioen dat u bij pensioenfonds HiBiN hebt opgebouwd dus ook. U ontvangt het vanaf het moment dat u volgens onze pensioenregeling met pensioen gaat.

Wordt u werkloos? Dan kunt u ook uw pensioenopbouw voortzetten

Is uw deelname bij Bpf HiBiN beëindigd en bouwt u geen pensioen op bij een ander fonds, dan kunt u uw pensioenopbouw bij Bpf HiBiN vrijwillig voortzetten. Dit kan, onder bepaalde voorwaarden, nog maximaal drie jaar. De pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van uw salaris en parttimepercentage zoals dat bij ons bekend was toen uw deelname bij Bpf HiBiN werd beëindigd. U betaalt dan wel de volledige premie die hoort bij uw pensioenopbouw. De premie bestaat uit zowel het werknemersdeel van de premie als het deel dat uw oud-werkgever voor u betaalde.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het vrijwillig voortzetten van uw pensioenopbouw of wilt u een offerte van ons ontvangen? Neem dan contact met ons via onze contactpagina