Deelnemer > Advies > Verhuizen

Verhuizen

Gaat u verhuizen? Dan kan het zijn dat u actie moet ondernemen voor uw pensioen.

Verhuist u binnen Nederland?
Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u dat niet door te geven aan pensioenfonds HiBiN. Wij krijgen automatisch uw nieuwe adres door via de Basisregistratie Personen (BRP).

Verhuist u naar het buitenland?
Als u naar het buitenland verhuist terwijl u nog bij een bedrijf werkt dat bij pensioenfonds HiBiN is aangesloten, krijgen we dat niet automatisch door. Het is belangrijk dat u ons dan zelf informeert.

Als u na uw pensionering in het buitenland gaat wonen, betalen we gewoon uw ouderdomspensioen uit – waar u ook woont. Wel moet u ons jaarlijks een ‘Bewijs van in leven zijn’ sturen. Dit formulier moet door een bevoegde instantie worden ondertekend. Bijvoorbeeld:

  • De gemeente
  • Een notaris
  • De politie
  • Een postkantoor

 

Als u in Nederland woont, ontvangen we automatisch bericht van de gemeente wanneer er veranderingen zijn in uw situatie. Bijvoorbeeld bij verhuizen, trouwen, scheiden of overlijden. Als u in het buitenland woont, krijgen we die informatie niet vanzelf. U moet dit dus zelf aan ons doorgeven, en: hoe eerder hoe beter. Overigens hebben ook andere instanties waarvan u pensioen ontvangt deze informatie nodig. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank voor de uitkering van uw AOW-pensioen.

Minder AOW bij verhuizen naar buitenland
Als u in Nederland woont, bouwt u 50 jaar lang AOW op. Na uw pensionering ontvangt u de volledige AOW-uitkering. Voor elk jaar dat u in het buitenland woont, ontvangt u 2% minder AOW. Woont u bijvoorbeeld 5 jaar in het buitenland, dan mist u 5 x 2% = 10% van uw AOW.

Meer weten over de AOW? Klik dan hier.