Deelnemer > Advies > Uitstel

Uitstel

Wilt u dat uw ouderdomspensioen pas later ingaat? Dat kan. We leggen u uit hoe dit werkt.

Uitstellen van uw pensioenuitkering kan. Bijvoorbeeld omdat u straks een hoger pensioenbedrag wilt krijgen: u bouwt immers langer op. Zelfs op het moment dat u al uw AOW-uitkering ontvangt. Na uw 67e verjaardag kunt u de ingangsdatum van uw pensioen met nog maximaal 3 jaar uitstellen. Die gaat namelijk uiterlijk in op de eerste dag van de maand nadat u 70 bent geworden.

Ook als u inmiddels ergens anders dan in de handel in bouwmaterialen werkt, mag u uw pensioenuitkering van pensioenfonds HiBiN uitstellen.

Als u uw pensioenuitkering uitstelt, gaat het maandelijkse pensioenbedrag omhoog. Tot uw 67e bouwt u bovendien gewoon nog pensioen op. Uw opgebouwde ouderdomspensioen mag na uitstel alleen niet hoger zijn dan 100% van het salaris waarop uw pensioen gebaseerd is. Is dat wel zo, dan moet u uw pensioenuitkering in laten gaan.

Wilt u uw pensioen uitstellen? Dan moet u dat uiterlijk 3 maanden voordat u 67 wordt schriftelijk aan ons doorgeven.