Deelnemer > Advies > Samenwonen

Samenwonen

Gaat u samenwonen en wilt u dat er voor uw partner wordt gezorgd als u overlijdt? Dan hebben we een kopie van het samenlevingscontract nodig.

Zonder een notarieel samenlevingscontract heeft uw partner namelijk geen recht op partnerpensioen. Daarom is het erg belangrijk dat u een kopie van het contract naar ons toestuurt.

Wie ziet pensioenfonds HiBiN als partner?

  • de persoon met wie u getrouwd bent;
  • de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap heeft;
  • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert en met wie u een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris.

 

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen.
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Bij een echtscheiding of een beëindiging van geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner recht op het deel van het pensioen dat tijdens uw relatie is opgebouwd.

Op welk deel van uw pensioen heeft uw ex-partner recht?

  • Het partnerpensioen dat opgebouwd is tot het einde van uw relatie. We noemen dat het bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner ontvangt dit als u overlijdt.
  • De helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 

Andere verdeling
U kunt samen met uw partner ook kiezen voor een andere verdeling van het ouderdomspensioen. Dat moet u dan wel laten opnemen in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Dat kan op twee manieren. Standaard wordt het pensioen dat u opbouwt tijdens uw relatie gelijk verdeeld: de helft is voor u, de helft is voor uw ex-partner. Maar u kunt ook kiezen voor conversie. Dan wordt het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd omgezet naar een eigen, zelfstandig ouderdomspensioen van de ex-partner en vervalt het recht op nabestaandenpensioen.

Als uw samenlevingscontract wordt beëindigd, heeft uw ex-partner alleen recht op bijzonder partnerpensioen. Daarom is het belangrijk dat u het beëindigen van de relatie zelf meldt bij pensioenfonds HiBiN.