Deelnemer > Advies > Overlijden

Overlijden

Wat gebeurt er met uw pensioen als u overlijdt terwijl u nog werkt?
Als u overlijdt, stopt de opbouw van uw ouderdomspensioen. Uw (ex-)partner en kinderen ontvangen elke maand een bedrag aan nabestaandenpensioen van pensioenfonds HiBiN: het partnerpensioen, het wezenpensioen en het bijzonder partnerpensioen.

Wat krijgt uw partner?
Het partnerpensioen voor uw partner is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 67ste zou hebben gewerkt. Pensioenfonds HiBiN zorgt ervoor dat uw partner dit bedrag maandelijks ontvangt zolang hij of zij in leven is.

Woont u samen en wilt u weten of uw partner recht heeft op partnerpensioen? Klik dan hier.

Woont u in het buitenland? Dan moeten uw nabestaanden het overlijden wel aan ons doorgeven.

Wat krijgen uw kinderen?
Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 67ste zou hebben gewerkt. Pensioenfonds HiBiN zorgt ervoor dat uw kinderen dit bedrag maandelijks ontvangen tot hun 18e jaar. Zijn uw kinderen ouder dan 18 en studeren ze nog? Dan krijgen ze het wezenpensioen zolang de studie duurt. Op het moment dat uw kinderen 27 jaar worden, stopt het wezenpensioen.

Wat krijgt uw ex-partner?
Bent u gescheiden en overlijdt u terwijl u nog werkt? Dan heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen: het bijzonder partnerpensioen. Dat geldt trouwens alleen als u samen was toen u pensioen opbouwde bij pensioenfonds HiBiN en gaat over het deel dat u hebt opgebouwd tot de datum dat u uit elkaar bent gegaan.

Let op: uw ex-partner heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen als u een geregistreerd partnerschap had of als u samenwoonde met een notarieel samenlevingscontract.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever?
Zowel het partner- als het wezenpensioen is verzekerd op opbouwbasis. Dat wil zeggen dat u ieder jaar naast het ouderdomspensioen ook een stukje partner- en wezenpensioen opbouwt. Verlaat u de handel in bouwmaterialen, dan vervalt dit partner- en wezenpensioen niet. Wanneer u overlijdt nadat u de handel in bouwmaterialen heeft verlaten, ontvangen uw nabestaanden een uitkering van het opgebouwde partner- en wezenpensioen.

Het opgebouwde partnerpensioen bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt dit bedrag jaarlijks zolang hij of zijn in leven is. Het bedrag wordt uitgekeerd in maandelijkse termijnen.

Het opgebouwde wezenpensioen bedraagt 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Uw kinderen ontvangen dit bedrag ieder in maandelijkse termijnen tot hun 18e jaar. Zijn uw kinderen ouder dan 18 en studeren ze nog? Dan krijgen ze het wezenpensioen zolang de studie duurt. Op het moment dat uw kinderen 27 jaar worden, stopt het wezenpensioen.