Deelnemer > Advies > Binnenkort AOW

Binnenkort AOW

Pensioen bouwen we op als inkomen voor later. Dat is ons ouderdomspensioen. Bij pensioenfonds HiBiN krijgt u dit standaard vanaf de dag dat u 67 wordt. Dat is namelijk de pensioenrichtleeftijd. Die is voor iedereen gelijk. Daarnaast ontvangt iedereen in Nederland een AOW-uitkering. Het moment waarop u dát voor het eerst ontvangt, hangt af van uw geboortedatum. Maar als u wilt, kunt u de uitkering van uw ouderdomspensioen gelijk laten vallen met uw AOW-uitkering.

Pensioen tegelijk met AOW ontvangen?
Krijgt u binnenkort uw AOW-uitkering en wilt u vanaf dat moment ook uw ouderdomspensioen van pensioenfonds HiBiN ontvangen? Dat kan. Het ouderdomspensioen wordt dan vervroegd naar uw AOW‑gerechtigde leeftijd. Het maandelijkse bedrag van uw ouderdomspensioen wordt daardoor wel iets lager: uw uitkering gaat namelijk eerder in. Ook bouwt u minder ouderdomspensioen op, omdat de uitkering eerder ingaat.

Vraag de vervroegde uitkering van uw ouderdomspensioen uiterlijk 3 maanden voor uw AOW-ingangsdatum. Wij laten u dan weten hoeveel u per maand aan ouderdomspensioen ontvangt.

Wilt u weten vanaf wanneer u een AOW-uitkering ontvangt? Klik dan hier.

Ongeveer 6 maanden voordat u uw AOW-uitkering ontvangt, sturen we u een brief toe. Hierin geven we aan dat u ook de mogelijkheid heeft om uw ouderdomspensioen te vervroegen. In de brief staat ook wat u moet doen als u hier gebruik van wilt maken.