Deelnemer > Advies > Binnenkort 67

Binnenkort 67

Pensioen bouwen we op als inkomen voor later. Dat is ons ouderdomspensioen. Bij pensioenfonds HiBiN krijgt u dit standaard vanaf de dag dat u 67 wordt. Dat is namelijk de pensioenrichtleeftijd. Zes maanden voor uw 67e verjaardag, ontvangt u van ons een aanvraagformulier. Met dit formulier vraagt u zelf uw ouderdomspensioen aan. Op het moment dat wij uw aanvraag binnen hebben, gaan wij zo snel mogelijk voor u aan de slag. Voordat u met pensioen gaat, hoort u van ons hoeveel u per maand gaat ontvangen.

Uw pensioenuitkering krijgt u, net als uw salaris op dit moment, als een nettobedrag. Pensioenfonds HiBiN houdt loonbelasting in en draagt dat af aan de Belastingdienst. In de maand dat u uw eerste pensioenuitkering ontvangt, sturen we u een betaalspecificatie. Hierop ziet u hoeveel wij maandelijks inhouden op uw uitkering en afdragen aan de Belastingdienst. We sturen u elk jaar een jaaropgave. Daarop staat wat we het afgelopen jaar aan belasting hebben ingehouden en afgedragen. Die jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.