Deelnemer > Advies > Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Kunt u door ziekte of een ongeval niet meer werken? Dan zijn er een paar dingen die u moet doen.
Belangrijk is dat u zich zo snel mogelijk ziek meldt bij uw werkgever. Uw werkgever betaalt bij ziekte nog maximaal twee jaar (een deel van) uw salaris. Heeft u een tijdelijk dienstverband? Dan wordt uw salaris tot het einde van het dienstverband (gedeeltelijk) doorbetaald. Tijdens de eerste twee ziektejaren hoeft u voor uw pensioen verder niets te doen.

Binnen twee jaar beter?
Als u binnen twee jaar beter wordt en weer aan het werk gaat, is de situatie weer net als daarvoor. U betaalt het werknemersdeel van uw pensioenpremie, uw werkgever betaalt het werkgeversdeel.

Langer dan twee jaar ziek?
Bent u langer dan twee jaar ziek, dan valt u vanaf dat moment onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als u ten minste 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op een (gedeeltelijke) premievrije verdere opbouw van uw pensioen. Dat betekent dat uw pensioenopbouw doorgaat, maar dat u voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent geen premie betaalt. Het UWV geeft aan ons door dat u arbeidsongeschikt bent geworden. Toch kan het gebeuren dat u de informatie eerder ontvangt dan wij. Stuur ons daarom uw beschikking zodra u die van het UWV ontvangt.

Volledig arbeidsongeschikt?
Bent u tussen de 80 en 100% arbeidsongeschikt, dan loopt uw pensioenopbouw voor 100% door. Pensioenfonds HiBiN betaalt dan de volledige premie voor uw pensioenopbouw.

Hieronder vindt u een overzicht van het premievrije deel van uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt raakt volgens de WIA:

Bij een arbeidsongeschiktheid van: is het premievrije deel van uw pensioenopbouw:
80% tot 100% 100%
35% tot 80% 50%
minder dan 35% 0%

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkt u nog?
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkt u nog bij uw werkgever? Dan loopt de pensioenopbouw, voor het deel dat u arbeidsgeschikt bent, gewoon door. U en uw werkgever betalen samen de premie voor dit gedeelte.