Deelnemer > Advies > Andere baan

Andere baan

Verandert u van baan? Dan kan dat invloed hebben op uw pensioen. Of dat het geval is, hangt af van uw situatie:

U heeft een nieuwe baan binnen de handel in bouwmaterialen
Als u binnen de handel in bouwmaterialen blijft werken, gaat de opbouw van uw pensioen bij pensioenfonds HiBiN gewoon verder. Ons pensioenfonds is er namelijk voor de hele bedrijfstak. Misschien krijgt u een ander salaris: dat kan natuurlijk wel invloed hebben op uw pensioen.

U heeft een nieuwe baan buiten de handel in bouwmaterialen
Als u gaat werken buiten de handel in bouwmaterialen, dan stopt de opbouw van uw pensioen bij pensioenfonds HiBiN. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, kunt u meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht en kunt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder aanvragen. Uw nieuwe pensioenuitvoerder neemt contact op met pensioenfonds HiBiN. Omdat waardeoverdracht niet altijd in uw voordeel is, is het soms beter om uw opgebouwde pensioen bij pensioenfonds HiBiN te laten staan. Laat u daarom altijd goed informeren. Voor vragen over waardeoverdracht kunt u contact opnemen met uw nieuwe pensioenfonds.

Waardeoverdracht is niet altijd mogelijk
Waardeoverdracht kan alleen als de financiële positie van een pensioenfonds goed is. Dat kunt u zien aan de beleidsdekkingsgraad.

  • Is de beleidsdekkingsgraadvan pensioenfonds HiBiN hoger dan 100%? Dan voeren we uw verzoek om waardeoverdracht uit.
  • Is de beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds HiBiN lager dan 100%? Dan mogen we niet meewerken aan waardeoverdracht. Als deze situatie zich voordoet, ‘parkeren’ we tijdelijk uw verzoek om waardeoverdracht. U ontvangt daarvan bericht. Zodra de beleidsdekkingsgraad weer boven de wettelijke grens van 100% is, wordt uw verzoek om waardeoverdracht automatisch opgepakt en u krijgt daarover bericht. Een nieuw verzoek is niet nodig. U kunt dus altijd een verzoek om waardeoverdracht bij ons indienen, ook al is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100%.

 

Lees hier meer over de mogelijkheden voor waardeoverdracht.