De Z-score en performancetoets over 2020 zijn bekend

Bpf HiBiN moet, als verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, jaarlijks de Z-score en de performancetoets berekenen en vermelden in het jaarverslag. De certificerend accountant van het fonds toetst beide cijfers. Op 23 maart 2021 heeft EY (de certificerend accountant) een goedkeurende verklaring afgegeven over de Z-score 2020.

Z-score en performance toets, algemeen
De beleggingsprestatie van een bedrijfstakpensioenfonds wordt jaarlijks getoetst en uitgedrukt in de zogeheten Z-score. Jaarlijks berekent het fonds de Z-score over het afgelopen jaar. Het beleggingsrendement op de portefeuille van het fonds wordt vergeleken met een vooraf vastgestelde benchmark (het netto normrendement).

De Z-scores van de afgelopen vijf jaar worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door de wortel uit 5. Dit is de performancetoets. Bij een performancetoets van -1.28 of lager mag de verplicht aangesloten werkgever besluiten uit de pensioenregeling van Bpf HiBiN stappen en naar een andere pensioenuitvoerder te wisselen.

Z-score en performancetoets 2020
Onlangs is de Z-score en performancetoets 2020 uitgevoerd. De uitgangspunten zijn als volgt:

  • portefeuille rendement: 11,19%;
  • het benchmarkrendement: 11,88%;
  • de werkelijke beleggingskosten;
  • de beleggingskosten van de normportefeuille conform Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.

Voor 2020 komen de Z-score en performance toets als volgt uit:

  • Z-score: -0,47;
  • Performance toets: 0,44.

 

Dit betekent dat u als aangesloten werkgever, op basis van deze cijfers, geen vrijstelling van verplichte deelneming in Bpf HiBiN kunt krijgen.

Pagina delen op: