De impact van het coronavirus op Bpf HiBiN

Het coronavirus (Covid-19) houdt de wereld in haar greep en beïnvloedt de financiële markten. Door het coronavirus wordt een recessie gevreesd. Vanaf half februari dit jaar daalden de aandelenkoersen. In de week van 9 maart volgde een extra daling van de aandelenkoersen door de sterk gedaalde olieprijs en de internationale maatreglen als reactie op het virus. Daarnaast is de rente, vanwege de slechtere economische omstandigheden, ook omlaag gegaan.

Beide effecten zorgen ervoor dat de (beleids)dekkingsgraad van Bpf HiBiN de afgelopen maanden sterk is gedaald

Het vermogen van Bpf HiBiN daalt
Elke maand dat u werkt, betalen u en uw werkgever pensioenpremie. Deze pensioenpremies worden door Bpf HiBiN belegd onder andere in aandelen, obligaties en vastgoed. Alle in het verleden belegde pensioenpremies en de behaalden rendementen samen vormen het vermogen van het fonds. Nu de aandelenkoersen hard dalen, daalt ook het vermogen van het fonds.

De verplichtingen stijgen
Tegenover het vermogen staan de pensioenverplichtingen van Bpf HiBiN. Dit is de waarde van alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. De waarde van de pensioenverplichtingen hangt af van de rente. Hoe lager de rente, hoe hoger de waarde van de pensioenverplichtingen. Doordat de rente daalt, stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen steeds meer.

De dekkingsgraad daalt
Zowel het gedaalde vermogen als de gestegen verplichtingen zorgen ervoor dat de dekkingsgraad van het fonds daalt. Per 29 februari 2020 is de actuele dekkingsgraad gedaald van 95,0% naar 90,9%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 97,2% naar 96,0%.

Bpf HiBiN hanteert een kritische ondergrens voor de actuele dekkingsgraad. Dit is de ondergrens  waarbij het fonds niet uit een reservetekort kan komen binnen een termijn van 10 jaar. De enige oplossing is dan het verlagen (korten) van de pensioenen. Volgens de huidige inzichten bedraagt de kritische ondergrens ongeveer 93%.  Dit betekent dat op dit moment de actuele dekkingsgraad lager is dan de kritische dekkingsgraad.

Worden de pensioenen verlaagd?
De beslissing om de pensioenen te verlagen hangt af van de hoogte van de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020. Is de actuele dekkingsgraad op dat moment lager dan 93,0%, dan moeten Bpf HiBiN op basis van de huidige wetgeving de pensioenen verlagen.

Het besluit door het bestuur van Bpf HiBiN om de pensioenen te verlagen wordt in het eerste kwartaal van 2021 genomen. Dit moment ligt nu nog te ver in de toekomst om hier iets over te kunnen zeggen. In de tussentijd kan er nog veel gebeuren. Om een verlaging te voorkomen moeten de economische omstandigheden verbeteren. De aandelenkoersen en de rente zullen moeten stijgen zodat de dekkingsgraad ook stijgt.

Vorig jaar kregen pensioenfondsen nog uitstel van minister Koolmees om de pensioenen te verlagen. Ook nu bekijkt de minister een mogelijke oplossing.

Stijgt de dekkingsgraad niet en/of komt er geen nieuw beleid van de minister, dan zal Bpf HiBiN begin 2021 moeten beslissen om de pensioenen te verlagen. Op onze website houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Ontvangt u van Bpf HiBiN op dit moment een pensioenuitkering?
Ontvangt u van Bpf HiBiN op dit moment een pensioenuitkering? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Bpf HiBiN zorgt ervoor dat de betalingen van uw pensioen gewoon doorgaan.

Pagina delen op: