De bruto-netto specificaties zijn verzonden

Vrijdag 24 januari zijn de bruto-netto specificaties van de pensioenuitkeringen voor 2020 verzonden. Hierop ziet u hoeveel pensioen u bruto ontvangt, welke inhoudingen we doen. Het pensioen dat na de inhoudingen overblijft is uw netto pensioenuitkering.

Uw netto pensioenuitkering kan verschillen met uw netto uitkering in 2019
Uw bruto pensioenuitkering is gelijk aan de uitkering die u in 2019 ontving. Het is mogelijk dat uw netto uitkering wel is veranderd. Bpf HiBiN is verplicht om inhoudingen op uw pensioenuitkering te doen. De inhoudingen bestaan onder andere uit loonheffing en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Deze inhoudingen worden jaarlijks door de overheid bepaald en kunnen wijzigen. Hierdoor is uw netto pensioenuitkering mogelijk lager dan de uitkering die u in 2019 van ons ontving.

Pagina delen op: