Bpf HiBiN verhoogt pensioenen (en moet opbouw verlagen)

Bpf HiBiN verhoogt voor 2023 voor het eerst sinds 2008 de pensioenen. Vanaf 1 januari komt er 5% bij. De verhoging geldt voor mensen die pensioen krijgen, opbouwen of hebben opgebouwd bij het fonds.

De prijzen zijn dit jaar flink gestegen. Dat merken we overal, van de supermarkt tot aan de energierekening. Daarom is Bpf HiBiN blij dat de pensioenen dit jaar eindelijk omhoog kunnen. De 5% is niet genoeg om de stijgende prijzen goed te maken, maar we doen het maximaal mogelijke. Samen met de hogere AOW en het aangekondigde energieplafond zal dat in ieder geval verlichting geven.

Bijzondere situatie
Bouwt u op dit moment pensioen op bij Bpf HiBiN? Dan is er iets bijzonders aan de hand. Het goede nieuws is dat het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd dus omhooggaat. Maar tegelijkertijd gaat u in 2023 minder opbouwen. In dit bericht leggen wij u uit waarom en wat de gevolgen daarvan zijn. U krijgt hierover ook een brief van ons.

Sommige zaken zijn bij u misschien minder bekend. In dit bericht staan daarom links naar meer uitleg.

 

Bpf HiBiN verhoogt pensioenenVerhoging van uw pensioen
Het pensioen dat u heeft opgebouwd tot en met 31 december 2022 gaat op 1 januari 2023 omhoog met 5%. Dat komt omdat de dekkingsgraad van Bpf HiBiN het afgelopen jaar flink is verbeterd. Die dekkingsgraad laat zien hoe Bpf HiBiN er financieel voor staat. Bovendien geeft deze aan of de pensioenen wel of niet verhoogd kunnen worden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. Ook maakt Bpf HiBiN gebruik van tijdelijk soepelere regels om de pensioenen te kunnen verhogen. Deze gelden alleen in 2022. Bpf HiBiN maakt gebruik van deze mogelijkheid omdat sociale partners en Bpf HiBiN de intentie hebben om de opgebouwde pensioenen in de toekomst te varen in de nieuwe pensioenregeling.

Wat is het gevolg van de verhoging op de korte en lange termijn?

Het is belangrijk om bij elk besluit van Bpf HiBiN de korte- én langetermijngevolgen goed te bekijken. We wegen daarbij de belangen van alle deelnemers goed af. Het verhogen van de pensioenen is nu voor iedereen positief. Het pensioen van iedereen gaat namelijk met 5% omhoog: voor de pensioengerechtigden die nu al een uitkering ontvangen, maar ook voor de (jonge) deelnemers die nog pensioen opbouwen.

Met het verhogen van de pensioenen daalt wel de dekkingsgraad van Bpf HiBiN. Een verhoging kost namelijk geld. Met een lagere dekkingsgraad wordt de kans op verlagingen van het pensioen in de toekomst groter. Het fonds heeft het verwachte effect van de verhoging van 5% voor de lange termijn berekend (dus: het verwachte pensioenresultaat). De verschillende belangen zijn zorgvuldig meegewogen.

Bij een lagere dekkingsgraad heeft een jongere deelnemer een relatief lager verwacht pensioenresultaat. Voor een oudere deelnemer pakt dit juist relatief gunstig uit. Dat komt doordat oudere pensioengerechtigden een minder lange levensverwachting over hebben. Zij merken daardoor minder van dat dalende effect op de dekkingsgraad.

De pensioenverhoging is zoals gezegd 5%. De verhoging blijkt een positief effect op te leveren voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden op het verwachte pensioenresultaat vanaf ongeveer 61 jaar en een beperkt negatief effect voor de (gewezen) deelnemers jonger dan ongeveer 60 jaar. Per saldo leidt de verhoging tot een beperkte verschuiving tussen de verschillende generaties. De grafiek hieronder laat per leeftijdsgroep zien welke effecten dat waarschijnlijk heeft op het verwachte pensioenresultaat:

Het bestuur van Bpf HiBiN is van mening dat door de verhoging recht wordt gedaan aan alle groepen deelnemers en dat deze evenwichtig is. Dit gegeven de doelstelling van Bpf HiBiN om toeslagen te verlenen, de huidige stand van de beleidsdekkingsgraad en het effect dat de verhoging heeft op het verwachte pensioenresultaat.

Minder opbouw in 2023
Als werknemer bouwt u elk jaar over een deel van uw salaris een percentage aan pensioen op. Daarvoor betaalt u, samen met uw werkgever, pensioenpremie. De hoogte van de pensioenpremie staat in de cao en is 25,2% van de zogenoemde pensioengrondslag. Dat is het maximale bedrag waarover pensioen kan worden opgebouwd. De sociale partners (de werkgeversorganisatie en de vakbonden) hebben dat bepaald en daar kan Bpf HiBiN niets aan doen.

Maar deze premie is niet genoeg om de pensioenopbouw van 1,625% die in het pensioenreglement staat toe te kennen. Het opbouwpercentage is vanaf 1 januari 2023 1,217%. U bouwt hierdoor dus iets minder pensioen per jaar op. Hoeveel minder dat is, hangt af van uw salaris.

Deze maatregel is nodig omdat de rente nog steeds laag is en mensen steeds ouder worden. Dat zorgt ervoor dat het voor Bpf HiBiN duurder is om pensioen ‘in te kopen’. Het aanpassen van het opbouwpercentage is het enige wat Bpf HiBiN kan doen. De hoogte van de pensioenpremie is zoals gezegd door de sociale partners bepaald. Daardoor heeft Bpf HiBiN deze maatregel helaas al een aantal jaar moeten toepassen. Voor 2024 kunnen de sociale partners nieuwe afspraken maken. We laten u dat aan het eind van komend jaar weten.

Nogmaals, het door u opgebouwde pensioen tot en met 2022 gaat wél omhoog.

Wat betekent dit voor ú in 2023?
De pensioenverhoging en het nieuwe opbouwpercentage gaat Bpf HiBiN in de pensioenadministratie verwerken. U kunt dan op Mijn BpfHiBiN bekijken wat dit voor uw pensioen betekent. U ziet dat ook terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl en natuurlijk op uw pensioenoverzicht over 2023. Dat overzicht krijgt u halverwege 2023.

Voor de duidelijkheid laten we u een rekenvoorbeeld zien:

* Heeft u een lager salaris of werkt u minder dan 40 uur per week? Dan worden de verschillen kleiner.
** De (AOW-)franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. Dat komt omdat u na het bereiken van de pensioenleeftijd hierover AOW krijgt.

Heeft u vragen? We helpen u graag!
Mocht u na het lezen van dit nieuwsbericht vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wist u trouwens dat veel antwoorden over pensioenzaken bij Bpf HiBiN snel en makkelijk te vinden zijn op deze website, bij de veelgestelde vragen?

 

 

 

Pagina delen op: