Automatische incasso werkgevers

Aankondiging eerste automatische incasso per 3 oktober 2022.

Op 19 september 2022 is de factuur met de pensioenpremie over augustus 2022 verzonden. Bij de werkgevers die reeds eerder een incassomachtiging hebben verstrekt, staat onderaan op de factuur dat deze geïncasseerd zal worden. De incasso hiervan zal plaatsvinden op 3 oktober 2022. Let op: de incasso betreft alléén facturen met factuurdatum 19 september 2022. Facturen met een eerdere factuurdatum en waarvan de betaaltermijn al is verstreken, worden nog niet automatisch geïncasseerd en dienen nog middels een betaling te worden overgemaakt naar Bpf HiBiN.

Mocht u als werkgever ook geïnteresseerd zijn en nog geen machtiging tot automatische incasso hebben verstrekt, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Dit kan via facturen@bpfhibin.nl.

Pagina delen op: