Automatische incasso werkgevers

Aankondiging eerste automatische incasso per 3 oktober 2022. Op 19 september 2022 is de factuur met de pensioenpremie over augustus 2022 verzonden. Bij de werkgevers die reeds eerder een incassomachtiging hebben verstrekt, staat onderaan op de factuur dat deze geïncasseerd zal worden. De incasso hiervan zal plaatsvinden op 3 oktober 2022. Let op: de incasso […]

De definitieve uitslag van de verkiezingen is bekend

In de periode 8 juni tot en met 22 juni 2021 mochten de pensioengerechtigden van Bpf HiBiN stemmen. Pensioengerechtigden konden stemmen op één van de kandidaten die zich beschikbaar hadden gesteld als vertegenwoordiger van alle pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. De stemmen zijn geteld en de definitieve uitslag is vastgesteld door de kiescommissie. De uitslag is […]

Het Jaarverslag 2020 staat online

Wilt u weten hoe Bpf HiBiN er aan het eind van het jaar 2020 voorstond? Het jaarverslag over 2020 staat nu online. Jaarlijks publiceren we ons jaarverslag. Hierin leest u alles over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, het gevoerde beleid en onze financiële prestaties. Ook vindt u terug hoeveel deelnemers bij ons pensioen opbouwen, […]

De Z-score en performancetoets over 2020 zijn bekend

Bpf HiBiN moet, als verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, jaarlijks de Z-score en de performancetoets berekenen en vermelden in het jaarverslag. De certificerend accountant van het fonds toetst beide cijfers. Op 23 maart 2021 heeft EY (de certificerend accountant) een goedkeurende verklaring afgegeven over de Z-score 2020. Z-score en performance toets, algemeen De beleggingsprestatie van een bedrijfstakpensioenfonds […]

Hoe gaat Bpf HiBiN om met een onterecht uitgekeerd bedrag?

Het gebeurt wel eens dat u onverhoopt een onterechte uitkering van ons ontvangt en deze terug moet betalen. Voor dit soort gevallen heeft HiBiN heeft een openbaar beleid correctie en terugvordering vastgesteld. Hierin leggen we u in begrijpelijke taal uit hoe we omgaan met het corrigeren en terugvorderen van ten onrechte uitgekeerde bedragen. Het beleid […]

Het jaarverslag 2019 is beschikbaar

Het jaarverslag over 2019 is via deze website te downloaden. Jaarlijks publiceren we ons jaarverslag. Hierin leest u alles over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, het gevoerde beleid en onze financiële prestaties. Ook vindt u terug hoeveel deelnemers bij ons pensioen opbouwen, hoeveel werkgevers zijn aangesloten bij het fonds en wat de kosten per […]

De Z-score en performancetoets over 2019 zijn bekend

Bpf HiBiN moet, als verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, jaarlijks de Z-score en de performancetoets berekenen en vermelden in het jaarverslag. De certificerend accountant van het fonds toetst beide cijfers. Op 30 maart 2020 heeft EY (de certificerend accountant) een goedkeurende verklaring afgegeven over de Z-score 2019. Z-score en performance toets, algemeen De beleggingsprestatie van een bedrijfstakpensioenfonds […]

Coronacrisis en facturatie

In de week van 23 maart 2020 worden de facturen volgens het facturatieschema van Bpf HiBiN (afhankelijk van uw keuze) per post of per e-mail verstuurd. Wij hebben vanuit de sector (Koninklijke Hibin) nog geen geluiden ontvangen over eventuele problemen in verband met de Coronacrisis die kunnen leiden tot betalingsproblemen.  De verplichte betalingstermijn van twee […]

Update: Bpf HiBiN is weer telefonisch bereikbaar

Update: Bpf HiBiN is telefonisch weer bereikbaar. Na een periode van het thuiswerken zijn onze medewerkers weer aanwezig op kantoor. Hiermee is Bpf HiBiN weer telefonisch bereikbaar. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur op de volgende telefoonnummers. 076-764 05 46 (deelnemers) 076-764 05 48 (werkgevers) Stel zoveel mogelijk vragen per e-mail Omdat […]