Home

Welkom op de website van het bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen (Bpf HiBiN). Hier vindt u alle informatie over het pensioenfonds zelf, de inhoud van de pensioenregeling en informatie over ontwikkelingen die belangrijk zijn voor het fonds en voor u als deelnemer of werkgever.

Keuzehulp