Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat moet je doen bij bij

Heeft u een vraag, kijk dan hieronder naar de veelgestelde vragen. Misschien is uw vraag al eens gesteld en staat het antwoord er tussen.

 

Vragen over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Zolang u werkt binnen de handel in bouwmaterialen, ontvangt u elk jaar een UPO. Werkt u niet meer binnen de handel in bouwmaterialen, dan ontvangt u één keer in de vijf jaar een UPO.

Het UPO is gebaseerd op gegevens die op 1 januari 2019 bij ons bekend waren. Wijzigingen in bijvoorbeeld uw salaris na deze datum ziet u terug op het volgende UPO. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact met ons op.

Dit kan, als u in dat jaar bij meerdere werkgevers in verschillende branches hebt gewerkt, ontvangt u meerdere UPO’s. Op het UPO staat van welk pensioenfonds u het UPO hebt gekregen.

Het kan zijn dat uw salaris lager is dan vorig jaar of omdat u bijvoorbeeld minder uren bent gaan werken. Dit heeft gevolgen voor het nog op te bouwen pensioen. Het te bereiken pensioen is een indicatie van het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Bij de berekening hiervan gaan we er vanuit dat uw situatie niet verandert.

De waarde van het pensioen dat u overdraagt, staat niet apart vermeld op het UPO. De waardeoverdracht is verwerkt als u van ons een bevestiging hebt ontvangen. Heeft u nog geen bevestiging ontvangen, dan is uw waardeoverdracht nog niet verwerkt.

Als uw partner niet op het UPO staat, weten we niet dat u samenwoont. De gemeente geeft dit niet aan ons door. U kunt uw partner zelf bij het pensioenfonds aanmelden.

Nee, het pensioen voor uw ex-partner staat niet op uw UPO. Als u een bevestiging van ons heeft ontvangen, dan hebben wij het pensioen voor uw ex-partner van uw pensioen afgehaald.

Het is mogelijk dat de meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens op het UPO. De nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl.