Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat moet je doen bij bij

Heb je een vraag, kijk dan hieronder naar de veelgestelde vragen. Misschien is jouw vraag al eens gesteld en staat het antwoord er tussen.

 

Vragen over de pensioenregeling

Jouw werkgever meldt je aan bij het pensioenfonds. Zelf hoef je niets te doen. Binnen drie maanden na je aanmelding ontvang je een brief van het pensioenfonds. Hier in staat wat er geregeld is voor je pensioen.

De pensioenopbouw start op de dag dat je in dienst treedt bij een werkgever in de handel in bouwmaterialen. Je moet dan wel 21 jaar of ouder zijn. Werk je al binnen de handel in bouwmaterialen voordat je 21 jaar bent? Dan start de pensioenopbouw op de eerste van de maand waarin je 21 jaar wordt.

Het prijskaartje van pensioen noemen we de premie. Samen met jouw werkgever betaal je de premie. Hoeveel jij precies betaalt, staat op jouw loonstrook.

Elk jaar bouw je pensioen op over het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantietoeslag en andere vaste toeslagen die jij ontvangt. Het brutoloon inclusief vaste toeslagen noemen we het ‘pensioengevend salaris’.
Pensioen bouw je niet over het hele pensioengevend salaris op. Bpf HiBiN houdt namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW leeftijd bereikt. Het deel van het pensioengevend salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. De franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2017 is de franchise € 12.279.
Je bouwt pensioen op over het pensioengevend salaris tot het bedrag van € 42.774. Heb je een hoger salaris? Dan bouw je boven deze grens geen pensioen op. Dit noemen we het ‘maximum pensioengevend salaris’.
Het maximum pensioengevend salaris minus de franchise noemen we de pensioengrondslag. Elk jaar bouw je 2% pensioen op over de pensioengrondslag.

Zolang je werkt binnen de handel in bouwmaterialen is er een partnerpensioen voor je partner verzekerd. Dit noemen we het partnerpensioen op risicobasis. Dit partnerpensioen komt tot uitkering wanneer jij overlijdt voordat je met pensioen gaat.

Zodra je met pensioen gaat, of eerder wanneer je de handel in bouwmaterialen verlaat, vervalt het partnerpensioen op risicobasis. Dit betekent dat er geen uitkering voor jouw partner is wanneer jij overlijdt. Om dit te voorkomen ruilen we een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen uit naar partnerpensioen.

Heb je geen partner, of ontvangt jouw partner zelf een ouderdomspensioen? Dan wordt het partnerpensioen teruggeruild naar een hoger ouderdomspensioen voor jezelf.

Elk jaar stuurt het pensioenfonds een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht staat hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd. Je ziet ook hoeveel pensioen je vanaf de pensioendatum ongeveer ontvangt. Dit hangt af van:
• Hoeveel je gemiddeld verdient;
• Hoelang je mee hebt gedaan aan de pensioenregeling;
• Welke keuzes je maakt.

Wil je niet wachten tot het volgende UPO? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vind je een totaaloverzicht van het pensioen dat je bij (eerdere) werkgevers hebt opgebouwd. En hoeveel je vanaf de pensioendatum (netto) ontvangt.