Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat moet je doen bij bij

Heeft u een vraag, kijk dan hieronder naar de veelgestelde vragen. Misschien is uw vraag al eens gesteld en staat het antwoord er tussen.

 

Vragen over de pensioenregeling

Uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. Zelf hoeft u niets te doen. Binnen één maand na uw aanmelding ontvangt een brief van het pensioenfonds. Hierin staat wat er geregeld is voor uw pensioen.

De pensioenopbouw start op de dag dat u in dienst treedt bij een werkgever in de handel in bouwmaterialen. U moet dan wel 21 jaar of ouder zijn. Werkt u al binnen de handel in bouwmaterialen voordat u 21 jaar bent? Dan start de pensioenopbouw op de eerste van de maand waarin u 21 jaar wordt.

Het prijskaartje van pensioen noemen we de premie. Samen met uw werkgever betaalt u de premie. Hoeveel u precies betaalt, staat op uw loonstrook.

Elk jaar bouwt u pensioen op over het brutoloon dat u in dat jaar hebt verdiend. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantietoeslag en andere vaste toeslagen die u ontvangt. Het brutoloon inclusief vaste toeslagen noemen we het ‘pensioengevend salaris’.
Pensioen bouwt u niet over het hele pensioengevend salaris op. Bpf HiBiN houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW leeftijd bereikt. Het deel van het pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. De franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2019 is de franchise € 12.712.


U bouwt pensioen op over het pensioengevend salaris tot het bedrag van € 44.284. Heeft een hoger salaris? Dan bouwt je boven deze grens geen pensioen op. Dit noemen we het ‘maximum pensioengevend salaris’.

Het maximum pensioengevend salaris minus de franchise noemen we de pensioengrondslag. Elk jaar bouw je 1,625% pensioen op over de pensioengrondslag.

Zolang u werkt binnen de handel in bouwmaterialen, bouwt u ieder jaar een stukje partnerpensioen op. Dit noemen we het partnerpensioen op opbouwbasis. Dit partnerpensioen komt tot uitkering wanneer u overlijdt.

Heeft u geen partner, of ontvangt uw partner zelf een ouderdomspensioen? Dan wordt het partnerpensioen op uw pensioendatum teruggeruild naar een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Uw partner moet hier wel schriftelijk toestemming voor geven

Elk jaar stuurt het pensioenfonds een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht staat hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd. U ziet ook hoeveel pensioen u vanaf de pensioendatum ongeveer ontvangt. Dit hangt af van:
• Hoeveel u gemiddeld verdient;
• Hoelang u mee hebt gedaan aan de pensioenregeling;
• Welke keuzes u maakt.

Wilt u niet wachten tot het volgende UPO? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u bij (eerdere) werkgevers heeft opgebouwd. En hoeveel u vanaf de pensioendatum (netto) ontvangt.