Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Missie-Visie

Missie-Visie

Wat moet je doen bij bij

Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (verder Bpf HiBiN) geeft uitvoering aan de afspraken die CAO-partijen met elkaar hebben gemaakt over de arbeidsvoorwaarde pensioen voor zover haalbaar binnen de risicokaders.

De ambities en randvoorwaarden heeft het bestuur vastgelegd in een missie- en visiestatement. Hieronder een samenvatting.

Missie
Binnen de grenzen van wet- en regelgeving, de economische omstandigheden uitvoeren van pensioenafspraken en met als fundamentele kenmerken: continuïteit, consistentie en  evenwichtige belangenbehartiging. Uitvoering en verantwoording laten geschieden op een integere, begrijpelijke, pro-actieve, transparante en duurzame wijze met als doel een optimaal resultaat voor de deelnemers in de regeling.

Visie
Het bestuur streeft naar onafhankelijkheid, zelfstandigheid en een zodanig kwalitatief niveau dat voor de deelnemers een betrouwbare pensioenvoorziening wordt gerealiseerd.

Beleggingen
Het bestuur wil bij de uitvoer van haar vermogensbeheer onafhankelijk opereren, in control zijn, zelf de regie hebben en haar beleggingskeuzes kunnen verantwoorden aan mens en maatschappij.

Uitbesteding
Het bestuur zoekt partijen voor de uitbesteding die qua omvang en cultuur passen bij het fonds, waarbij het bestuur zelf grip houdt op de uitbestede processen.

Besturing en governance
Het bestuur dient deskundig en flexibel te opereren en is gericht op een constructieve teamgerichte samenwerking en goede onderlinge communicatie.

Communicatie
Communicatie naar stakeholders en vooral naar de deelnemers moet transparant, begrijpelijk en juist zijn.

Risicobeheer
Het bestuur brengt de financiële en niet-financiële risico's volledig in kaart.

Toezicht en vastlegging
Het bestuur wil tenminste voldoen aan de eisen die toezichthouders en wetgevers aan haar stellen. De motivatie is het op excellente wijze uitvoeren van de pensioenregeling.

Download volledig document klik hier