Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Informatie over → Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wat moet je doen bij bij

Ons doel is om de pensioenuitkeringen van onze deelnemers veilig te stellen. Dat doen we door de premies die u betaalt te beleggen, in bedrijven, landen en vastgoed. Met beleggen verdienen pensioenfondsen geld. Een goed rendement is belangrijk, maar dit moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Het pensioenfonds moet geld verdienen, maar niet ten koste van alles. Mensen, planeet en winst moeten wat ons betreft in harmonie zijn: de wereld om ons heen moet nog heel wat langer kunnen meegaan, net als onze pensioenen. Daarom vinden we het belangrijk om op een duurzame manier bij te dragen aan de ontwikkeling van landen en bedrijven.

Maatschappelijk verantwoord: ESG
Met ons beleggingsbeleid bepalen we waar we in beleggen. En we doen dat op een maatschappelijk verantwoorde manier: door echt rekening te houden met milieu, maatschappij en overheid. De internationale term daarvoor is ESG-beleid. ESG staat voor Environment (Milieu), Social (Sociaal) en Governance (Bestuurlijk). Belangrijke aandachtspunten (ESG-factoren) daarbij zijn tabak, de wapenindustrie en kinderarbeid.

Bpf HiBiN wil meer beleggen in bedrijven en landen die goed scoren op die ESG-factoren. Er wordt niet of minder belegd in bedrijven en landen die betrokken zijn bij tabaksproductie en wapenhandel. Kinderarbeid is iets waarin we per definitie niet willen beleggen. Ons fonds is bijvoorbeeld bereid om iets van de winst in te leveren als daarmee kinderarbeid wordt uitgesloten.

We willen als fonds ook invloed uitoefenen op de bedrijven waarin we beleggen, en bedrijven stimuleren om beter te presteren op ESG-factoren. Dat doen we onder andere door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen of gesprekken te voeren.

Ook kunnen we bedrijven uitsluiten. Dat gebeurt al op basis van de zes principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties. Bpf HiBiN belegt bijvoorbeeld niet in bedrijven of fondsen die betrokken zijn bij het produceren of verhandelen van clustermunitie. Dit is een wettelijke eis waaraan het fonds voldoet.

Verantwoording over ons ESG-beleid
We houden onze beleggingen regelmatig tegen het licht. Als we besluiten moeten nemen over de manier waarop we beleggen, bekijken we welke gevolgen ze hebben op de ESG-factoren. Dit doen we omdat de effecten ervan terug willen zien. De resultaten en conclusies melden we in ons jaarverslag en op onze website.
 

Vindt u het interessant om meer te weten? Ons ESG-beleid is hier te downloaden.