Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Informatie over → Verhoging pensioenen

Verhoging pensioenen

Wat moet je doen bij bij

De pensioenen van Bpf HiBiN worden per 1 januari 2019 niet verhoogd. De financiële positie van het pensioenfonds laat het helaas niet toe.

Bij Bpf HiBiN proberen we uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met stijging van de prijzen. Indexatie of toeslagverlening, zoals dat met een mooi woord heet. Maar dat kan alleen als onze financiële basis goed genoeg is. En dat hangt op zijn beurt weer samen met de risico's, zoals bijvoorbeeld de snelle stijging van de levensverwachting, de rente die de laatste jaren daalt en het tegenvallen van beleggingsresultaten. 

Door de lage stijging van de prijzen is het koopkrachtbehoud de afgelopen jaren (het pensioenresultaat) relatief gelijk gebleven. Het niet verlenen van toeslagen bij stijging van de prijzen doet relatief 'minder' pijn dan bij een hoge inflatie. 

Wordt uw pensioen verhoogd, verlaagd of blijft het gelijk?

Elk jaar kijken we of uw pensioenuitkering kunnen verhogen, gelijk moeten laten blijven of -in het uiterste geval- moeten verlagen. Dat hangt af van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad ons fonds. Sinds 2015 gelden er strengere financiële eisen voor Nederlandse pensioenfondsen en mogen we pensioenuitkeringen pas verhogen bij een beleidsdekkingsgraad vana 110%. Eind 2018 was de beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN 104,9%. Samen met het beperkte rendement op beleggingen en de lage rente, betekent dat, dat we uw pensioenuitkering de komende jaren waarschijnlijk niet kunnen verhogen. 

Uw pensioenuitkering is per 1 januari 2019 niet verhoogd.

In de tabel hieronder zult u zien dat we de pensioenuitkeringen niet mee hebben kunnen laten groeien met de prijsstijgingen. Uw pensioenuitkering is wel gelijk gebleven. Begin 2020 bekijkt Bpf HiBiN opnieuw of we de pensioenen kunnen verhogen.

Uw pensioenuitkering en het opgebouwde pensioen van gewezen deelnemers (ex-werknemers) werd voorgaande jaren als volgt verhoogd:

Jaar Indexatie Stijging van de prijzen*
2018 0% 1,47%
2017 0% 1,47%
 2016 0% 0,39%
 2015 0% 0,57%
 2014 0% 1,08%
 2013 0% 2,14%
 2012 0% 2,47%
 2011 0% 1,35%
 2010 0% 0,07%
 2009 0% 2,82%

*De cijfers over de prijsstijgingen zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De referentieperiode loopt van september tot september.

Het opgebouwde pensioen van actieve deelnemers is de voorgaande jaren als volgt verhoogd:

Jaar Indexatie Stijging van de prijzen*
2018 0% 1,47%
2017 0% 1,47%
 2016 0% 0,39%
 2015 0% 0,57%
 2014 0% 1,08%
 2013 0% 2,14%
 2012 0% 2,47%
 2011 0% 1,35%
 2010 0% 0,07%
 2009 0% 2,82%

*De cijfers over de prijsstijgingen zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De referentieperiode loopt van september tot september.

Verlaging van uw pensioenuitkering

Wanneer de beleidsdekkingsgraad te hard daalt, kan het zijn dat we ervoor moeten kiezen om uw pensioenuitkering en de opgebouwde pensioenen te verlagen. De afgelopen jaren hebben we dat gelukkig niet hoeven doen.