Bpf HiBiN
Bpf HiBiN zoeken
Home → Informatie over → Inkomen na pensionering

Inkomen na pensionering

Wat moet je doen bij bij

Als u werkt, krijgt u salaris. Nu u niet meer werkt, is het salaris gestopt. Wat komt er voor in de plaats? Uw inkomen kent drie onderdelen. Deze drie onderdelen zijn:

1. AOW
Het eerste onderdeel is de AOW-uitkering van de overheid. U ontvangt een AOW-uitkering vanaf uw pensioenleeftijd. U bouwde tot aan de AOW-leeftijd gedurende 50 jaar AOW op. Woonde u tijdens deze jaren tijdelijk niet in Nederland? Dan krijgt u minder AOW (2% per jaar).

2. Ouderdomspensioen van Bpf HiBiN
Het tweede onderdeel is uw ouderdomspensioen van Bpf HiBiN. Misschien heeft u ook buiten de handel in bouwmaterialen gewerkt. Dan kunt u ook bij andere (bedrijfstak)pensioenfondsen pensioen hebben opgebouwd.

3. Eigen geld
Het derde onderdeel is alles wat uzelf heeft geregeld. Voorbeelden zijn spaargeld op de bank, beleggingen en lijfrentes.